Przejdź do treści

III spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFEDrawaPL

W dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej RDOŚ w Szczecinie odbyło się III spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Zasadniczym celem spotkania było omówienie przedłożonych Zamawiającemu dokumentacji projektowych udrożnień rzecznych w zlewni Drawy. Uczestników powitała p. Sylwia Jurzyk-Nordlöw Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – Regionalny Konserwator…

Przygotowanie materiału i reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandia densa

Pobranie okazów rdestniczki gęstej z Austrii oraz Niemiec w ramach działania C.1„Przygotowanie materiału i reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandia densa”. Spotkanie o świcie z prof. Michaelem Hohla w Obernberg am Inn W dniach 24 – 28 października oraz 2 – 3 listopada 2016 roku odbyły się 2 wyjazdy terenowe w celu…

Mapy edukacyjne LIFEDrawaPL

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL: „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, planuje wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci map edukacyjnych. Mapa będzie służyła szerokiemu gronu odbiorców, ale przede wszystkim chcemy by była funkcjonalna dla turysty-kajakarza i nie…

Warsztaty strażnicze 2016 – Złocienie

Na obszarze Pomorza Zachodniego w ostatnich latach ma miejsce realizacja kilku projektów pro-przyrodniczych, które wśród swych celów zawierają poprawę warunków bytowania ryb wędrownych oraz innych chronionych gatunków wodnych. Większość z nich jest przedmiotem ochrony, jako gatunek, bądź też, jako element chronionego siedliska, dla których ustanowiono obszary Natura 2000, powołano użytki…

Pole biwakowe w Złocieńcu przekazane Burmistrzowi

W dniu 17 października 2016 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu, miało miejsce symboliczne przekazanie kluczy Pola Biwakowego wybudowanego w ramach projektu LIFE przez RDOŚ. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Radosław Grzegorczyk przekazał Burmistrzowi Złocieńca, Krzysztofowi Zacharzewskiemu klucze do pomieszczeń w budynku…

Spływ edykacyjny górną Drawą w dniu 9 września 2016

W dniu 9 września 2016 roku odbył się spływ edukacyjny rzeką Drawą, druga impreza zorganizowana w ramach Aktywnej edukacji, w ramach projektu LIFEDrawaPL pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Spływ rozpoczął się zbiórką na polu biwakowym w Złocieńcu po czym wszyscy uczestnicy…

Zaproszenie na edukacyjny spływ kajakowy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach Aktywnej edukacji zaprasza na edukacyjny spływ kajakowy. Zostanie on przeprowadzony na terenie obszarów Natura 2000 objętych projektem Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce:  Jeziora Czaplineckie, Ostoja Drawska oraz Drawski Park Krajobrazowy. Spływy edukacyjne za cel…

Pole Biwakowe w Złocieńcu jeszcze tego lata zacznie służyć turystom i mieszkańcom

Pierwsza z inwestycji zaplanowanych w projekcie LIFEDrawaPL, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie zbliża się do końca. W ramach działań mających zapewnić osiągnięcie założonych celów znaczą część stanowią inwestycje adresowane dla społeczeństwa. Typowo pro przyrodnicze cele to reintrodukcja wymarłej na Pomorzu rdestniczki gęstej, udrożnienia barier dla migracji…

Wyjazd studyjny do Niemiec i Austrii w dniach 12-17 czerwca 2016

W dniach 12-17 czerwca 2016 roku odbył się wyjazd studyjny w celu zlustrowania miejsc występowania rdestniczki gęstej Groenlandia densa, przeprowadzenia siedliskowo-populacyjnych badań terenowych oraz pobrania próbek do badań genetycznych w ramach projektu LIFEDrawaPL. Celem wyjazdu było także poznanie możliwie szerokiego spektrum zmienności ekologiczno-siedliskowej stanowisk rdestniczki gęstej. Wyjazd ten, w połączeniu…

Warsztaty „Żywe Rzeki IV” niemieckiej Deutsche Umwelthilfe

Criewen Natzionalparkcentrum 1-3 czerwca 2016 Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe zaprosiła przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie do udziału w kolejnej, czwartej edycji warsztato – konferencji o tematyce rzecznej. Celem było dalsze zacieśnienie współpracy w tym zakresie oraz wymiana doświadczeń. Dla przedstawicieli RDOŚ spotkanie było szczególnie ciekawe w kontekście…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress