Przejdź do treści

Warsztaty „Żywe Rzeki IV” niemieckiej Deutsche Umwelthilfe

Criewen Natzionalparkcentrum 1-3 czerwca 2016

Niemiecka organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe zaprosiła przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie do udziału w kolejnej, czwartej edycji warsztato – konferencji o tematyce rzecznej. Celem było dalsze zacieśnienie współpracy w tym zakresie oraz wymiana doświadczeń. Dla przedstawicieli RDOŚ spotkanie było szczególnie ciekawe w kontekście poznania projektów renaturyzacji rzek realizowanych przez Niemców, tym bardziej, że część prezentacji poszerzyła znacznie wiedzę o niemieckich planach zabezpieczenia od powodzi tzw. Odry Granicznej, oraz kontynuacji działań renaturyzacyjnych w dorzeczu Łaby. Ten drugi projekt wiąże się wprost z realizowanym przez RDOŚ projektem LIFEDrawaPL, bowiem kolejny etap to działania w dorzeczu Łaby, na rzece Mulda. W ciągu dwóch dekad Łaba, dzięki odsuwaniu wałów przeciw powodziowych i udostępnianiu w dolinie kolejnych tysięcy hektarów obszarów zalewowych stała się znakomicie mniej kapryśna, ale też, co równie ważne, dostępna dla żeglugi, dzięki redukcji gradientu przepływów. Ten efekt w znacznej mierze Niemcy osiągnęli renaturyzując dorzecza.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress