Przejdź do treści

Konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do udziału w konferencjach otwierających projekt „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkania odbędą się…

Folder – rzeki włosienicznikowe i ich funkcje ekosystemowe

Folder o funkcjach ekosystemowych rzek włosienicznikowych. W ramach Projektu LIFEDrawaPL przygotowaliśmy folder o funkcjach ekosystemowych rzek włosienicznikowych. Zapraszamy do jego lektury oraz do włączenia się w do aktywnej ochrony rzek. Oczekujemy na informacje gdzie udało się Państwu spotkać włosieniczniki! Folder można otrzymać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul.

Folder z podstawowymi informacjami o projekcie LIFEDrawaPL

Projekt LIFEDrawaPL posiada już folder informacyjny. Zapraszamy do jego lektury oraz do przekazywania informacji, które mogą posłużyć ochronie naszych rzek. Folder można otrzymać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, pokój nr 111 lub w Biurze Projektu, mieszczącym się przy Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony…

Lustracja terenowa obszaru objętego zadaniami projektu

W dniu 11 maja 2015 roku odbyła się lustracja terenowa obszaru objętego zadaniami projektuLIFEDrawaPL. Spotkanie miało na celu wstępne rozpoznanie uwarunkowań związanych z reintrodukcją rdestniczki gęstej, lokalizacją barier elektryczno-elektronicznych w okolicach połączenia Starej Drawy z Kanałem Hetmańskim, w rejonie Elektrowni Wodnej w Borowie oraz określeniem potencjału siedliskowego dla ichtiofauny litoralnej…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress