Przejdź do treści

Pole Biwakowe w Złocieńcu jeszcze tego lata zacznie służyć turystom i mieszkańcom

Pierwsza z inwestycji zaplanowanych w projekcie LIFEDrawaPL, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie zbliża się do końca. W ramach działań mających zapewnić osiągnięcie założonych celów znaczą część stanowią inwestycje adresowane dla społeczeństwa. Typowo pro przyrodnicze cele to reintrodukcja wymarłej na Pomorzu rdestniczki gęstej, udrożnienia barier dla migracji organizmów wodnych, czy zwiększenie różnorodności morfologii koryta, przez urządzanie bystrzy.

Rzeka Drawa znana jest głównie turystom w środkowym i dolnym biegu, gdzie dolina i sama rzeka zachowały zbliżony do naturalnego, obraz i charakter. Okoliczności te powodują, że w okresie letnim ogromna, liczona w dziesiątkach tysięcy, rzesza wodniaków kieruje swe kroki właśnie tam. Znaczna presja turystów nie służy jednak pozytywnie ani ich wypoczynkowi, ani licznym na tym odcinku chronionym siedliskom. Tymczasem dorzecze Drawy ma do zaoferowania wiele atrakcji na znacznie większej długości, niż odcinek na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN). Niestety nie ma tam odpowiedniej infrastruktury turystycznej, skąd dziś te tereny odwiedzają tylko szczególnie ciekawi i zaprawieni w kajakarstwie turyści. Ambitnym celem w projekcie LIFEDrawaPL jest odciążenie odcinka „parkowego” przez zachęcenie do użytkowania innych partii dorzecza Drawy. Narzędziem dla osiągnięcia tego planu jest budowa kilku pól biwakowych poza terenem DPN. Realizacja pierwszego z nich dobiega końca w Złocieńcu, gdzie Miasto i Gmina już na etapie składania wniosku do LIFE o dofinansowanie miał swój wkład do inwestycji poprzez udostępnienie działki oraz projektu na infrastrukturę.

Pierwotnie wykonanie zadania planowano zakończyć w roku 2015, jednak okoliczności, zarówno Natury, jak i koniecznych zmian dostosowujących leciwy projekt do obecnych realiów, zmusiły Beneficjenta, tj. RDOŚ w Szczecinie do uzyskania od instytucji współfinansujących zgody na wydłużenie czasu realizacji zlecenia. Porównując obraz terenu przekazywanego firmie wykonującej zadanie jesienią zeszłego roku ze stanem dzisiejszym, można się tylko ucieszyć widokiem postępu prac. Zmieniło się, począwszy od zamiany części zaniedbanej zieleni w planowe nasadzenia brzóz i żywopłotów, przez brukowany ciąg dla pieszych i rowerzystów i nowy pomost dla kajakarzy, na murowanych budynkach toalet, wiaty oraz sceny kończąc. Rysunki architekta Arkadiusza Kota po kilku latach doczekały się zaistnienia w przestrzeni nadrzecznej.

W efekcie kilkumiesięcznych zabiegów RDOŚ w Szczecinie, Gminy, Miasta i Powiatu oraz Wykonawcy turyści zyskali obiekty ułatwiające odpoczynek po spływie z odcinka Drawy w gminie Czaplinek, zaś mieszkańcy Złocieńca ciekawie zagospodarowaną przestrzeń nad Drawą tuż obok centrum miasta. Pole Biwakowe Złocieniec w najbliższych dniach ozdobi „wiecha” kończąca budowę.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress