Przejdź do treści

III spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFEDrawaPL

W dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej RDOŚ w Szczecinie odbyło się III spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Zasadniczym celem spotkania było omówienie przedłożonych Zamawiającemu dokumentacji projektowych udrożnień rzecznych w zlewni Drawy. Uczestników powitała p. Sylwia Jurzyk-Nordlöw Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – Regionalny Konserwator…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress