Przejdź do treści

Konferencja w Zatomiu 2017 – ochrona walorów biotycznych i abiotycznych szansą rozwoju turystyki

„Ochrona walorów biotycznych i abiotycznych w rejonie Drawna szansą rozwoju turystyki” to temat piątej z kolei konferencji współorganizowanej w ramach projektu LIFEDrawaPL w dniach 17 – 19 marca 2017 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w partnerstwie z głównym organizatorem Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy. Konferencja podobnie jak…

Warsztaty „Wodniactwo a ochrona siedlisk rzecznych”

Na obszarze Pomorza Zachodniego bardzo istotnym sektorem turystki jest turystyka wodna. Rozmaite formy wodniactwa, w tym kwalifikowanego, nie miałyby racji bytu gdyby nie czysta woda, piękny krajobraz oraz bogactwo przyrodnicze. Nie można w tym wypadku rozdzielać zrozumiałej konieczności wykorzystywania zasobów przyrodniczych z potrzebą ich zachowania i ochrony. Nadmierne przekładanie ciężaru…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress