Przejdź do treści

Zespół LIFEDrawaPL

Od pomysłu, do zakończenia i rozliczenia za każdym projektem stoi zespół ludzi, których jakieś czynniki skupiły wokół. W naszym przypadku, jednym z głównych czynników była Drawa, rzeka na Pomorzu Zachodnim, na której nazwę pozytywnie reaguje wielu miłośników aktywności na łonie Natury, od wodniaków, przez wędkarzy po miłośników podglądania dzikości własnym okiem i obiektywem. Swe kroki w jej strony kierował niejeden przyrodnik, zachwycając się bogactwem i różnorodnością Natury w dolinie Drawy oraz wielu jezior przez które przepływa. Nie inaczej zadziałała na większość zespołu realizującego projekt LIFE13 NAT/PL/000009. Tematyka, jaką projekt dotyka szczególnie bliska jest jego autorom, którzy w pocie czoła rozpoczynali przygodę z Drawą pisząc i składając wniosek. Obecny zespół to ludzie równie, co rozpoczynający realizację, „zarażeni” sympatią dla piękna objętych działaniami projektu dorzeczy i Regionu.

Młodym, lecz doświadczonym zespołem kieruje obecnie Beata Gąsiorowska. Z wykształcenia ekonomistka, absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Z RDOŚ w Szczecinie związana od roku 2010. Od 10 lat nieprzerwanie doskonali swe umiejętności w sferze pozyskiwania i zarządzania środkami unijnymi dla przedsięwzięć inwestycyjnych i edukacyjnych oraz koordynacji realizacji projektów. Od grudnia 2015 koordynator projektu LIFE13 NAT/PL/000009 z przyjemnością współpracujący z zespołem znakomitych przyrodników. Szczególnie zainteresowana zagadnieniami inwestycyjnymi w projekcie, dotyczącymi usuwania barier dla organizmów migrujących w rzekach, z niecierpliwością wyczekująca ich rezultatów końcowych.

Prywatnie miłośniczka polskich krajobrazów. Amatorka spacerów oraz wypraw po grzyby, jagody, ryby… W wolnych chwilach lubiący wyzwania majsterkowicz i ogrodnik niepotrafiący siedzieć w bezruchu.

W kwestiach finansowych wsparciem jest Aneta Radecka, zatrudniona jako ekspert do rozliczeń i działań księgowych Projektu LIFE13 NAT/PL/000009.

Wykształcenie ekonomiczne z doświadczeniem w kilku firmach zapewniło jej, podobnie jak większości zespołu, wybór w konkursie na zajmowane obecnie stanowisko, gdzie pracuje od listopada 2014 roku. Pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów związanych z projektem, ich weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym, gwarantując właściwy nadzór nad prawidłowością realizacji projektu od strony finansów.

Od obowiązków zawodowych wytchnienie znajduje w aktywnym zwiedzaniu bliższej i dalszej okolicy, od wycieczek na rowerze w bliskie domu lasy po wielodniowe eskapady turystyczne za granice. Jej drugim domem są  góry, gdzie wyżywa się głównie latem. Jest także zapaloną grzybiarką. W tygodniu popołudnia najchętniej spędza w swym ogrodzie, gdzie regeneruje siły wsłuchując się w odgłosy ptaków.

W realizacji zadań od strony merytorycznej w zespole działają również przyrodnicy:

Dr Piotr Waloch
Pracownik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Szczecinie. Z wykształcenia przyrodnik o specjalności botanika i kształtowanie środowiska. Absolwent Technikum Leśnego w Starościnie, Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Z RDOŚ w Szczecinie związany od roku 2012. Od listopada 2014 pracownik projektu, uczestniczący m.in. w koordynacji działań inwestycyjnych, realizacji zadania dotyczącego reintrodukcji rdestniczki gęstej oraz w edukacji przyrodniczej. Pasjonat ekosystemów wodnych, torfowisk, lasów, gór i oczywiście roślin, w tym mchów. Niezmordowany w dzikich wyprawach i odkrywaniu skarbów naszej przyrody. Prywatnie mąż i tata czwórki maluchów oraz zapalony kibic piłkarski.

Realizacją zadań projektu w terenie zajmuje się Artur Furdyna – koordynator terenowy projektu. Ichtiolog, inżynier rybactwa morskiego, od wielu lat zawodowo związany z ekologią wód regionu od strony realizacji działań naprawczych ekosystemów rzecznych. Uczestnik kilku projektów renaturyzacji dorzeczy, zarówno naukowych, w ramach działań Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, jak również realizowanych przez stowarzyszenia zajmujące się problematyką wodną w całym kraju i za granicą. Współautor opracowań popularyzujących nowoczesną wiedzę z zakresu ekologii funkcjonalnej wód płynących oraz polskiej wersji wydanego przez FAO podręcznika „Przepławki dla ryb – projektowanie, wymiary i monitoring”. W działania na rzecz ochrony ekosystemów wodnych zaangażowany także „po godzinach” jako przewodniczący stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, a także członek kilku innych, ekologiczno – wędkarskich. W wolnych chwilach miłośnik fotografii przyrodniczej oraz wędkarstwa.

Od sierpnia 2017 roku zespół wspiera w roli konsultanta naukowego dr hab. Mariola Wróbel – pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Botanik, fitosocjolog, specjalista z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz agroekologii. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na ochronie różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, ale także na czynnej ochronie zagrożonych siedlisk przyrodniczych i gatunków na terenach objętych ochroną oraz poddanych różnym formom antropopresji lub zdegradowanych. Jest autorem, współautorem publikacji naukowych i opracowań metodycznych z zakresu ochrony siedlisk i gatunków roślin oraz wykonawcą monitoringów i nadzorów przyrodniczych prowadzonych podczas inwestycji realizowanych na obszarach chronionych Pomorza Zachodniego. Prywatnie uwielbia podróże i możliwość poznawania przyrody innych regionów. Przy okazji realizuje amatorską pasję fotografowania natury i lubi każdą formę aktywnego wypoczynku.

mgr inż. Wojciech Wójcik, absolwent wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Szczecinie. Instruktor jazdy konnej i miłośnik wędkarstwa. Jest autorem strony internetowej oraz FanPage’a na Facebooku, które dostarczają informacji o zadaniach projektu, realizujących je osobach oraz poczynionych postępach. Mimo młodego wieku Wojciech ma już bogaty dorobek filmowy i doświadczenie, szczególnie w obsłudze informacyjnej różnego rodzaju wydarzeń, dzięki czemu oferujemy całą gamę filmów przybliżających bieżące wydarzenia, a także bogactwo przyrodnicze obszaru realizacji projektu.

Nad całością prac zespołu czuwa p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Aleksandra Stodulna, przy wsparciu merytorycznym p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalnego Konserwatora Przyrody w Szczecinie, Marcina Siedleckiego.

W realizacji zadań silne wsparcie zespół ma w Grupie Sterującej, której członkowie reprezentują wiele dziedzin wiedzy oraz sektory administracji i gospodarki zainteresowane przedmiotowo lub podmiotowo zakresem i obszarem realizacji projektu. Poniżej skład Grupy Sterującej:

 • Wincenty Piworun – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Krystian Piechowiak – Kierownik Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Pion Zarządzania Wodami
 • Maciej Humiczewski –  Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Zastępca dyrektora ds. inwestycji
 • Paweł Bilski – Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Jacek Sobczak – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, Posterunek w Szczecinku
 • Sylwia Borowiak-Najda – Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Ochrony Środowiska
 • Krzysztof Zacharzewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”
 • Monika Gańcza  – Pełnomocnik Zarządu Głównego PZW w Warszawie
 • Grzegorz Kujawa – Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu
 • dr inż. Janusz Golski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Zakład Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Instytut Zoologii
 • profesor US dr hab. inż. Robert Czerniawski – Uniwersytet Szczeciński Wydział Biologii Katedra Zoologii Ogólnej
 • dr hab. prof. nadzw. Piotr Dębowski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie Zakład Ryb Wędrownych w Rutkach
 • inż. Józef Jeleński – Koordynator projektu SPPW KIK/37 Tarliska Górnej Raby, Ekspert
 • Krzysztof Gruszecki – prawnik specjalizujący się w tematyce ochrony przyrody

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress