Przejdź do treści

Usuwanie barier dla migracji ichtiofauny (Sucha)

C.4.3  Kształtowanie profilu poprzecznego koryta cieku Kolejny milowy krok w realizacji projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. W dniu 26 października 2018…

Usuwanie barier dla migracji ichtiofauny (Korytnica)

C.4.4 Przepławki i bystrotok na rzece Korytnica (3 szt. obiektów hydrotechnicznych) Kanał obiegowy o konstrukcji ryglowej Jaźwiny. Marcin Budniak TPRIIG Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 listopada 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie dokonała ostatecznego odbioru prac zrealizowanych. w ramach zadania C.4.4., p.n. „Budowa przepławek na rzece Korytnicy…

Usuwanie barier dla migracji ichtiofauny (Głęboczek)

C.4.2 Bystrotok w Głęboczku na Drawie – przy Starym Młynie (km 162+250) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie , Beneficjent projektu, z przyjemnością  informuje,  iż w dniu 26 października 2018 r. dokonała ostatecznego odbioru prac zrealizowanych, w ramach zadania C.4.2., pn.:„Wykonanie kanału obiegowego dla ryb i kładki dla pieszych w…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress