Przejdź do treści

Działania renaturyzacyjne w ramach projektu LIFEDrawaPl dobiegły końca

Główny problem ze stanem ekologicznym wód w naszym kraju to zubożona morfologia wskutek regulacji, bariery dla migracji oraz zanieczyszczenia, zarówno komunalne jak i obszarowe. W przypadku systemów wodnych szczególnie widać ich nierozłączność, oraz skutki ingerencji w zlewni dla stanu rzek je odwadniających. Skutki te, w połączeniu ze skutkami zmian klimatu…

Zakończono monitoring funkcjonowania przepławki przy EW Kamienna, z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – skaner

W październiku 2020 Instytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna przedstawił wyniki końcowe z monitoringu przepławki przy EW Kamienna prowadzonego z wykorzystaniem „skanera”. Łosoś samica Zadanie było realizowane przy pomocy licznika (skanera) ryb Riverwatcher produkcji islandzkiej firmy VAKI Aquaculture Systems Ltd., umieszczonego w szczelinie wyjściowej przepławki. Licznik ryb Riverwatcher wykorzystuje metodę skanowania…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress