Przejdź do treści

Druga wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 22-23 marca 2016 roku, odbyła się już druga w trakcie trwania projektu LIFE wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL Pani Marty Kaczyńskiej. Głównym celem tej wizyty była ocena stanu zaawansowania działań projektu LIFEDrawaPL. W pierwszym dniu wizyty Pani Marta Kaczyńska spotkała się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Panem…

Konferencja w Zatomiu 2016 – Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy

Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy – ograniczanie antropopresji poprzez projekty alternatywne dla  turystyki kajakowej na przykładzie geoparku oraz wzmacnianie środowisk lokalnych w realizowaniu inicjatyw ekologicznych to temat czwartej z kolei konferencji współorganizowanej w dniach 11 – 13 marca 2016r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w partnerstwie z…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress