Przejdź do treści

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej na wykonanie zadania: „D3 Monitoring ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis”.

Szczegółowe informacje wraz z wzorem formularza oferty znajdują się w załączeniu.

Ofertę szacunkową należy przesłać w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji drogą elektroniczna na adres e-mail:  life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl  do dnia 19 sierpnia 2019r.

Informacja o prowadzonym rozeznaniu dostępna jest również na stronie internetowej:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/monitoring-ryb-i-minogow-z-zalacznikow-ii-iv-i-v-dyrektywy-siedliskowej-92-43-ewg-z-uwzglednieniem-1106-salmo-salar-1163-cottus-gobio-1149-cobitis-taenia-1099-lampetra-fluviatilis-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-pn-active


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, iż zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej na wykonanie zadania: „Weryfikacja zasięgu występowania gatunku inwazyjnego kroplik żółty Mimulus guttatus oraz wykonanie zabiegu ręcznego usuwania wraz z wywozem i utylizacją biomasy poza obszar działania” w ramach działania C.2 projektu LIFE13 NAT/PL/000009.

Szczegółowe informacje wraz z wzorem formularza oferty znajdują się w załączeniu

Ofertę szacunkową należy przesłać w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji drogą elektroniczna na adres e-mail: beata.gasiorowska.szczecin@rdos.gov.pl w terminie do dnia 06 sierpnia 2019r.

Informacja o prowadzonym rozeznaniu dostępna będzie również na stronie internetowej:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/badanie-rynku-szacowanie-wartosci-zamowienia


Archiwum

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog konsultant projektu.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-naukowy-ichtiolog-hydrobiolog-konsultant-projektu-2


Dostawa i montaż urządzenia do monitoringu wędrówek ryb na przepławce Kamienna na rzece Drawie przeznaczonego do automatycznego liczenia ryb wraz z możliwością oznaczenia gatunku, płci, rozmiaru, terminu wędrówki i jego kierunku (góra, dół).

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/dostawa-i-montaz-urzadzenia-do-monitoringu-wedrowek-ryb-na-przeplawce-kamienna-na-rzece-drawie-przeznaczonego-do-automatycznego-liczenia-ryb-wraz-z-mozliwoscia-oznaczenia-gatunku-plci-rozmiaru-terminu-wedrowki-i-jego-kierunku-gora-dol


Wykonanie niezależnego audytu zewnętrznego projektu LIFE13 NAT/PL/000009, pn. „Active protection of wa-ter-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”/”Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-niezaleznego-audytu-zewnetrznego-projektu-life13-nat-pl-000009-pn-active-protection-of-wa-ter-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-poland-czynna-ochrona-siedlisk-wlosienicznikow-2


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w związku z realizowanym projektem LIFE13 NAT/PL/000009, pn. Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce„, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwraca się z zapytaniem o podanie szacunkowej ceny wykonania usługi niezależnego audytu zewnętrznego ww. projektu.

Szczegóły dotyczące zakresu planowanej usługi wraz z informacją o projekcie znajdują się w załączonych dokumentach.

Oferty cenowe wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego zapytania należy przesyłać w terminie do dnia 27 września 2018r. na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

WOPN-PK.082.5.24.2014.BG_24.09.2018 Szacowanie Audyt
Zał 1  Postanowienia wspólne 2013_pl
Zał 2 Wytyczne dot. zarządzania finansowego i sprawozdawczości 2015
Zał 3 Standardowe zestawienie wydatków financial (sprawozdanie efinansowe)
Zał 4 Raport z audytu 2007
Zał 5 Informacje podstawowe o projekcie
Zał 6 Wzór oferty

Zebrane w ten sposób informacje posłużą do ustalenia szacunkowej wartości zmówienia.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. Kosztów realizacji zamówienia.


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert – administrator projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” – Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Więcej informacji:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-administrator-projektu-life13-nat-pl-000009-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-poland-czynna-ochrona-siedlisk-wlosienicznikow-i-udroznienie-korytarza-9


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecin poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert do spraw wsparcia realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. ”Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (PZO BIS)” (Asystent Planisty Regionalnego).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Więcej informacji:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-do-spraw-wsparcia-realizacji-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0193-16-pn-opracowanie-planow-zadan-ochronnych-dla-obszarow-natura-2000-pzo-bis-asystent-planisty-regionalnego


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert – administrator projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” – Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Więcej informacji:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-administrator-projektu-life13-nat-pl-000009-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-poland-czynna-ochrona-siedlisk-wlosienicznikow-i-udroznienie-korytarza-5


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poszukuje kandydatów na stanowisko Ekspert – administrator projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” – Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Więcej informacji:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-administrator-projektu-life13-nat-pl-000009-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-poland-czynna-ochrona-siedlisk-wlosienicznikow-i-udroznienie-korytarza-3


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 sierpnia 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ponownie ogłosiła zaproszenie do składania ofert na:

zakup i dostawę śpiworów, latarek czołowych, termosów, kompasów oraz mapnikóww ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Składanie ofert przewidziane jest do dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zakup-i-dostawa-spiworow-latarek-czolowych-termosow-kompasow-oraz-mapnikow-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-drawa-basin-in-2


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 sierpnia 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła zaproszenie do składania ofert na:

usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednodniowych spływów kajakowych, w latach 2017-2019 r., w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Składanie ofert przewidziane jest do dnia 29 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-3-jednodniowych-splywow-kajakowych-w-latach-2017-2019-r-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-in-the-river-dr


Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 01 sierpnia 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ponownie ogłosiła przetarg na:

Pełnienie funkcji Konsultanta naukowego  w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Składanie ofert przewidziane jest do dnia 9 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/pelnienie-funkcji-konsultanta-naukowego-tj-swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-bezposrednim-nadzorem-nad-dzialaniami-ochrony-czynnej-prowadzonymi-w-terenie-wyznaczonymi-do-realizacji-przez-koordynatora-projektu-oraz-do-wspoluczestnictwa-w-zarz-2


Szanowni Państwo
Informujemy, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ponownie ogłosiła przetarg na:

Wykonanie kanalizacji deszczowej, odtworzenie murów oporowych oraz roboty w korycie rzeki w ramach zadania – Budowa udrożnienia progu w formie rampy dennej na Drawie w Złocieńcu (ul. Staszica)” w  ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Zadanie realizowane będzie na terenie miasta Złocieniec, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 14 lipca 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-kanalizacji-deszczowej-odtworzenie-murow-oporowych-oraz-roboty-w-korycie-rzeki-w-ramach-zadania-budowa-udroznienia-progu-w-formie-rampy-dennej-na-drawie-w-zlociencu-ul-staszica-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-okre


Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ponownie ogłosiła przetarg na:

„Wykonanie kanału obiegowego dla ryb i kładki dla pieszych w ramach zadania – Budowa przepławki w Głęboczku na Drawie przy Starym Młynie (km 162+250)” w  ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Zadanie realizowane będzie w Gminie Czaplinek, powiat drawski, woj. zachodniopomorskie

W ramach inwestycji przewiduje się wykonać następujące prace:

 • wykonanie koryta obiegowego dla ryb w formie naturalnego koryta kamienistożwirowego z sekwencjami bystrze-ploso;
 • uzupełnienie substratu żwirowego w korycie rzeki Drawy.

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 13 lipca 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/wykonanie-kanalu-obiegowego-dla-ryb-i-kladki-dla-pieszych-w-ramach-zadania-budowa-przeplawki-w-gleboczku-na-drawie-przy-starym-mlynie-km-162-250-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-okres-trwania-2014-2019r-pn-active-protecti


Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła przetarg na:

Pełnienie funkcji Konsultanta naukowego  w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 7 lipca 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/pelnienie-funkcji-konsultanta-naukowego-tj-swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-bezposrednim-nadzorem-nad-dzialaniami-ochrony-czynnej-prowadzonymi-w-terenie-wyznaczonymi-do-realizacji-przez-koordynatora-projektu-oraz-do-wspoluczestnictwa-w-zarz


Szanowni Państwo

Informujemy, iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ponownie ogłosiła przetarg na:

Roboty budowlano – montażowe, w zakresie kanalizacji deszczowej, w technologii przewiertu sterowanego w ramach zadania pn.: Budowę zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników przy ujściu rzeki Suchej do Drawy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Zadanie realizowane będzie w Gminie Dobiegniew, powiat strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie i polegać będzie na:

 • wykonaniu przewiertu sterowanego rurami PE o średnicy fi 200 mm długości 180 mb,
 • dostawie i montażu studni rewizyjnych kanalizacyjnych,
 • dostawie i montaż ścieków ulicznych z kostki kamiennej brukowej w ilości 72 m2  i wykonaniem krawężników betonowych wystających w ilości 144 m
 • dostawie i montażu prefabrykowanego wylotu ścieków.

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 13 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/roboty-budowlano-montazowe-w-zakresie-kanalizacji-deszczowej-w-technologii-przewiertu-sterowanego-w-ramach-zadania-pn-budowa-zapory-przeciwerozyjnej-dla-ochrony-wlosienicznikow-przy-ujsciu-rzeki-suchej-do-drawy-na-terenie-drawienskie-2


Szanowni Państwo

Informujemy iż Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła przetarg na:
budowę pól biwakowych w Drewnianym Moście nad Drawą i w Nowej Korytnicy nad Korytnicą 
w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW)

Zadanie polegać będzie na budowie:

 • drewnianych pomostów do cumowania kajaków i łodzi ze ślizgami pozwalającymi wygodnie wodować sprzęt,
 • drewnianych wiat turystycznych z wyposażeniem w ławy i stoły,
 • wydzieleniu miejsca na ognisko,
 • utwardzeniu terenu pod przenośne toalety,
 • zamontowaniu koszy na odpady,
 • ogrodzeniu terenu.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/kanalizowanie-ruchu-turystycznego-w-zlewni-drawy-budowa-dwoch-pol-biwakowych-w-tym-na-rzece-drawie-oraz-korytnicy-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-okres-trwania-2014-2019r-pn-active-protection-of-water-crowfoots-habitats


Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 9 maja 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła przetarg na  pełnienie funkcji koordynatora terenowego,  w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 17 maja 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/pelnienie-funkcji-koordynatora-terenowego-tj-swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-przygotowaniem-prowadzeniem-oraz-bezposrednim-nadzorem-nad-dzialaniami-ochrony-czynnej-prowadzonymi-w-terenie-wyznaczonymi-do-realizacji-przez-koordynatora-proj

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 8 maja 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła przetarg na: Roboty budowlano – montażowe, w zakresie kanalizacji deszczowej, w technologii przewiertu sterowanego w ramach zadania pn.: „Budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosieniczników przy ujściu rzeki Suchej do Drawy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego” w ramach Projektu: LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawabasin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 23 maja 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/pelnienie-funkcji-koordynatora-terenowego-tj-swiadczenie-uslug-zwiazanych-z-przygotowaniem-prowadzeniem-oraz-bezposrednim-nadzorem-nad-dzialaniami-ochrony-czynnej-prowadzonymi-w-terenie-wyznaczonymi-do-realizacji-przez-koordynatora-proj

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.


Szanowni Państwo,

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy – ( Działanie C.8), poddziałanie C 8.4 – Oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Drawie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza organizacje zajmujące się turystyką kajakową, na rzece Drawie, do współpracy przy tworzeniu mapy zawierającej kierunkowskazy i oznaczenia szlaku kajakowego.

Na podstawie opracowanej mapy zostanie przygotowanych i ustawionych 50 znaków pozwalających na najlepsze wykorzystanie walorów przyrodniczych rzeki Drawy. Celem przedsięwzięcia jest rozwój turystyki na tym terenie, aktywnego i rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu, organizacji szkolnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży, integracji społeczności lokalnej wokół wspólnych celów gospodarczych i przekierowania nadmiernego ruchu turystycznego z odcinka na Drawie poza granice Drawieńskiego Parku Narodowego.

Propozycje oznaczeń należy przesyłać do 30 maja 2017 r. na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo pod nr telefonu: +48 91 43-05-214


Szanowni Państwo

Informujemy, iż w dniu 23 marca 2017 r., Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła przetarg na:  budowę pól biwakowych w Drewnianym Moście nad Drawą i w Nowej Korytnicy nad Korytnicą,  w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Zadanie polegać będzie na:

 • budowie drewnianych pomostów do cumowania kajaków i łodzi ze ślizgami pozwalającymi wygodnie wodować sprzęt,
 • budowie drewnianych wiat turystycznych z wyposażeniem w ławy i stoły,
 • wydzieleniu miejsca na ognisko,
 • utwardzeniu terenu pod przenośne toalety,
 • zamontowaniu koszy na odpady,
 • ogrodzeniu terenu.

Składanie ofert przewidziane jest na dzień 7 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/kanalizowanie-ruchu-turystycznego-w-zlewni-drawy-budowa-dwoch-pol-biwakowych-w-tym-na-rzece-drawie-oraz-korytnicy-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-okres-trwania-2014-2019r-pn-active-protection-of-water-crowfoots-habi

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.


W dniu 09 lutego 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła konkurs na stanowisko: Eksperta nadzoru i kontroli działań projektowych w Szczecinie – zastępcy koordynatora projektu. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrana została kandydatura Pani Małgorzaty Ćwiklińskiej.

Nabór przeprowadzony został w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-nadzoru-i-kontroli-dzialan-projektowych-w-szczecinie-zastepca-koordynatora-projektu-wyniki-naboru-2


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie – organizator warsztatów oraz Uniwersytet Szczeciński – Partner wydarzenia, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w warsztatach, pt. „Wodniactwo, a ochrona siedlisk rzecznych”, które odbędą się w dniu 10 marca w Szczecinie. Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach projektu: LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności pracowników urzędów i wydziałów zajmujących się turystyką, firmy działające w branży turystyki kajakowej oraz wszystkie osoby i instytucje, których działalność związana jest z rzekami.

Szczegółowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod poniższymi linkami:
Zaproszenie
Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach.


W dniu 09 luty 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła konkurs na stanowisko: Eksperta nadzoru i kontroli działań projektowych w Szczecinie – zastępcy koordynatora projektu.

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Oferty można składać do dnia 21 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-nadzoru-i-kontroli-dzialan-projektowych-w-szczecinie-zastepca-koordynatora-projektu-3


W dniu 03 stycznia 2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła konkurs na stanowisko: Eksperta nadzoru i kontroli działań projektowych w Szczecinie – zastępcy koordynatora projektu.

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Oferty można składać do dnia 16 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/ekspert-nadzoru-i-kontroli-dzialan-projektowych-w-szczecinie-zastepca-koordynatora-projektu


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił, że 7 grudnia 2016 r. przyjął metodykę monitorowania hydromorfologicznych elementów jakości wód płynących, która od 2017 r. stanie się elementem Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez WIOŚ.

Metodyka została opracowana przez zespół pod kierunkiem prof. Szoszkiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z udziałem ekspertów z IMIGW, SGGW, UR w Krakowie, WIOS w Poznaniu i Wałbrzychu, UAM w Poznaniu oraz WWF Polska. Metoda zakłada kameralną ocenę całej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych na podstawie materiałów kartograficznych i ortofotomapy (krętość, odsypy, przekształcenia hydrotechniczne, naturalność terenu w 100m pasie od brzegu rzek małych, 1km pasie od brzegu rzek wielkich, zadrzewienia, łączność rzeki z doliną), a następnie badanie terenowe koryta rzecznego, strefy przybrzeżnej i doliny rzecznej na 1-3 odcinkach próbnych. Protokół badania terenowego bazuje na tzw. metodzie RHS i polega na rejestracji, na 500m odcinku, wszystkich elementów hydromorfologicznych, a następnie wyliczaniu wskaźnika różnorodności hydromorfologicznej i wskaźnika przekształcenia hydromorfologii. Z tych wskaźników wyliczany jest syntetyczny Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny, będący oceną w skali od 0 do 1. Wysokie wartości oznaczają stan hydromorfologiczny zbliżony do referencyjnego (naturalnego), niskie natomiast słaby i zły stan hydromorfologiczny. Metodę przetestowano na ponad 500 rzecznych Jednolitych Częściach Wód.

Przyjęta metoda to istotny postęp w monitoringu rzek w Polsce. Jest ona po raz pierwszy zgodna z europejską i polską normą PN-EN 14614: 2008. Metoda umożliwia pięcioklasową ocenę hydromorfologii, co stanowi istotny postęp, gdyż dotąd w Polsce zakładano z góry, że stan hydromorfologiczny rzeki może być z założenia tylko albo „bardzo dobry” albo „dobry” – czego skutkiem były systemowe błędy polegające na niedocenianiu presji przekształceń hydrologicznych, wielokrotnie odpowiedzialnych za niezadowalający stan elementów biologicznych.

Już samo wprowadzenie rzetelnego monitoringu i oceny hydromorfologicznego aspektu rzek powinno mieć dla zarządców rzek i służb ochrony środowiska istotny walor edukacyjny, uświadamiając, że naturalne elementy hydromorfologii – w tym „wyrwy”, „zatory”, „namuliska”, „odsypy”, martwe drzewa w nurcie itp. są dobre, a nie złe. Może być to istotny krok w odbudowie dobrego stanu ekologicznego rzek, czemu obecnie często przeszkadza właśnie zły stan hydromorfologiczny, w tym brak w/w naturalnych elementów, a nie zanieczyszczenie wód.

Komunikat GIOŚ:
http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/369-nowa-metodyka-monitorowania-hydromorfologii-rzek

Przyjęta metodyka:
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/zadanie_6_raport.pdf


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL: „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, planuje wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci map edukacyjnych.

Mapa będzie służyła szerokiemu gronu odbiorców, ale przede wszystkim chcemy by była funkcjonalna dla turysty-kajakarza i nie tylko.

Wydanie map będzie możliwe po przeprowadzeniu wraz z Państwem konsultacji jej zawartości tekstowej i graficznej, dlatego na naszej stronie internetowej projektu w zakładce „materiały do pobrania”, zamieściliśmy wersję testową mapy. Zawartość tekstowa i graficzna mapy będzie treścią dynamiczną, zmieniającą się wraz z pojawieniem się nowych informacji napływających od Państwa.

Swoje pomysły i sugestie mogą Państwo kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres skrzynki projektu: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl, lub do Pani Eweliny Berkowskiej – Administratora projektu pod nr tel. 733 609 235.

Na propozycje czekamy do dnia 15 grudnia 2016 r.

Zastrzegamy sobie możliwość nie uwzględnienia wszystkich uwag.

Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego włączenia się w tworzenie mapy.

Mapa do pobrania:
LIFEDrawaPL – wersja testowa mapy


Szanowni Państwo,
RDOŚ Szczecin realizuje projekt: „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. W ramach projektu prowadzona jest jego ewaluacja mająca na celu zwiększanie efektywności, skuteczności i twałości prowadzonych działań. W celu umożliwienia wypowiedzenia się na temat projektu wszystkim zainteresowanym osobom uruchomiona została niniejsza platforma. Państwa opinie będą na bieżąco analizowane przez zespół ekspertów i posłużą do stworzenia rekomendacji dla Realizatorów projektu.

http://lifedrawapl.badanie.net/


W dniu 16 czerwca br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła w trybie zaproszenia do składania ofert postępowanie na realizację usługi polegającej, na opracowaniu, reprodukcji kartograficznej map turystyczno – edukacyjnych obszaru projektu LIFE+ oraz przeniesieniu praw autorskich do wykonanych map na Zamawiającego, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Oferty można składać do dnia 23 czerwca 2016 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/usluga-polegajaca-na-opracowaniu-reprodukcji-kartograficznej-map-turystyczno-edukacyjnych-obszaru-projektu-life-oraz-przeniesieniu-praw-autorskich-do-wykonanych-map-na-zamawiajacego-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-lifedrawapl-a-2


Przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

W dniu 19 maja br. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie ogłosiła przetarg pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. świadczenia usług związanych z przygotowaniem, zarządzeniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019 r.) pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Oferty można składać do dnia 29 czerwca 2016 roku do godz. 10.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej RDOŚ:
http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/zamowienie-publiczne-nr-zp-261-12-2016-ko-pelnienie-funkcji-inzyniera-kontraktu-w-ramach-projektu-life13-nat-pl-000009-okres-trwania-2014-2019-r-pn-active-protection-of-water-crowfoots-habitats-and-restoration-of-wildlife-corridor-i


Światowy Dzień Ryb Migrujących (World Fish Migration Day) – 21 maja 2016

Tego dnia organizowane będą wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, jak i lokalnym, mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej rzek i ryb migrujących.

Jak dotąd w obchody włączyło się około 1000 organizacji w 32 krajach.
Więcej informacji dostępnych będzie na stronie www.worldfishmigrationday.com

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.


Dzień Natura 2000 – 21 maja 2016

21 maja 2016 r. (sobota) obchodzony będzie Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. W tym dniu Komisja ogłosi też tegorocznych zwycięzców Nagrody Natura 2000. W ramach obchodów Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000 organizowanych będzie szereg wydarzeń kierowanych do lokalnych partnerów oraz społeczności.

Więcej informacji będzie dostępnych wkrótce na stronie „LIFE Natura 2000 Day

Cała inicjatywa jest kontynuacją hiszpańskiego projektu LIFE11INF/ES/000665
LIFE Activa Red Natura 2000 – Natura 2000: Connecting People with Biodiversity

Na stronie Projektu znajdą Państwo więcej informacji, a także prośbę o załączenie tam zdjęć swojej grupy pokazującej dłońmi znak motyla („upload your pic” na dole strony).

Gorąco zachęcamy Państwa do tego gestu!


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, w ramach działania świadomość społeczna i rozpowszechnianie rezultatów, planuje wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych w postaci map edukacyjnych.

Mapa będzie służyła szerokiemu gronu odbiorców, ale przede wszystkim chcemy by była funkcjonalna dla turysty-kajakarza i nie tylko.

Wydanie map będzie możliwe po przeprowadzeniu wraz z Państwem konsultacji jej zawartości tekstowej i graficznej, dlatego na naszej stronie internetowej projektu w materiałach do pobrania umieściliśmy wersję testową mapy. Zawartość tekstowa i graficzna mapy będzie treścią dynamiczną, zmieniającą się wraz z pojawieniem się nowych informacji napływających od Państwa.

Swoje pomysły i sugestie mogą Państwo kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl, pod nr tel. 94 36 70 926 lub nr fax: 94 36 70 930.

Na propozycje czekamy do dnia 10 listopada 2015 r.

Zastrzegamy sobie możliwość nie uwzględnienia wszystkich uwag.

Serdecznie Państwa zapraszamy do aktywnego włączenia się w tworzenie mapy.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce.


Ogłoszenie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach Aktywnej edukacji planuje zorganizowanie edukacyjnych spływów kajakowych. Zostaną one przeprowadzone na terenie obszarów Natura 2000 objętych projektem Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce: Uroczyska Puszczy Drawskiej, Jezioro Lubie i Dolina Drawy, Jeziora Czaplineckie, Dolina Radwi, Chocieli i Chotli oraz Dolina Grabowej.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie propozycji tras jednodniowych spływów edukacyjnych, obejmujących rzeki Drawę (zgodnie z założeniami projektu poza terenem Drawieńskiego Parku Narodowego), Korytnicę, Radew oraz Grabową. Tworzenie, wspólnie z Państwem, działań na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych, jest niezmiernie istotnym elementem realizowanego projektu.

Spływy edukacyjne pozwolą na bezpośrednie poznanie obszarów Natura 2000, na których prowadzony jest projekt, a także umożliwią poznanie rzek włosienicznikowych, jako siedliska o ogromnej wartości przyrodniczej, niezmiernie istotnego także dla człowieka. Podczas tych spotkań będziemy mieli również możliwość prowadzenia obserwacji rzecznych korytarzy ekologicznych. Dodatkowo każdy spływ wzbogaci konkurs dla uczestników. Wspólne spotkania realizujących projekt z osobami zainteresowanymi tematyką ochrony rzek będą również doskonałą okazją do zaprezentowania walorów przyrodniczych oraz atrakcyjności turystycznej obszarów Natura 2000.

Propozycje tras spływów, z podaniem miejsca rozpoczęcia i zakończenia oraz krótkiego opisu trasy prosimy przesyłać na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl lub pod nr fax (94) 36 70 930 w terminie do 31 lipca 2015 r.

Pierwszy spływ w ramach Aktywnej edukacji planowany jest jeszcze w tym roku, o szczegółach organizacyjnych tego wydarzenia poinformujemy na stronie internetowej: http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i do zobaczenia na szlaku!


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress