Przejdź do treści

Pole Biwakowe w Złocieńcu jeszcze tego lata zacznie służyć turystom i mieszkańcom

Pierwsza z inwestycji zaplanowanych w projekcie LIFEDrawaPL, prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Szczecinie zbliża się do końca. W ramach działań mających zapewnić osiągnięcie założonych celów znaczą część stanowią inwestycje adresowane dla społeczeństwa. Typowo pro przyrodnicze cele to reintrodukcja wymarłej na Pomorzu rdestniczki gęstej, udrożnienia barier dla migracji…

Wyjazd studyjny do Niemiec i Austrii w dniach 12-17 czerwca 2016

W dniach 12-17 czerwca 2016 roku odbył się wyjazd studyjny w celu zlustrowania miejsc występowania rdestniczki gęstej Groenlandia densa, przeprowadzenia siedliskowo-populacyjnych badań terenowych oraz pobrania próbek do badań genetycznych w ramach projektu LIFEDrawaPL. Celem wyjazdu było także poznanie możliwie szerokiego spektrum zmienności ekologiczno-siedliskowej stanowisk rdestniczki gęstej. Wyjazd ten, w połączeniu…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress