Przejdź do treści

Co dalej z rdestniczką ???

W  2016 roku nasz Zespół pozyskał ok. 1000 okazów rdestniczki gęstej z terenu Niemiec i  Austrii (Osterholz-Scharmbeck, Oberau, Bregenz, Feldkirch, Mining).  W okresie od jesieni 2016 do wiosny 2018 roślina była mnożona przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze wsiedlenia rdestniczki gęstej w terenie – ze względu…

Renaturyzacja w ramach projektu ruszyła pełną parą

Działania projektowe wkroczyły w końcowy etap. Po uzyskaniu niezbędnych zgód z PGW WP ruszyła realizacja jednego z ostatnich działań inwestycyjnych w projekcie – odtworzenie sekwencji żwirowo-kamiennych pryzm. Zadanie podzielone na kilka etapów, jest odpowiedzią na potrzeby rzek stwierdzone podczas monitoringu O, w zakresie poprawy złych parametrów morfologicznych odcinków objętych projektem.

„Miejsca biwakowania Kamienna”

Z końcem kwietnia 2020 r., w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, zrealizowaliśmy działanie: C.8.5. Modernizacja pola biwakowego (miejsca biwakowania) Kamienna Oddane do użytkowania przebudowane „Miejsce do biwakowania Kamienna” znajduje się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (działka 521 Obręb Głusko, Gmina Dobiegniew) w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanych w ramach projektu: rampy dennej na…

Zakończono pierwszą fazę 1 części zadania o nazwie „Monitoringu ryb i minogów

Zakończono pierwszą fazę 1 części zadania o nazwie „Monitoringu ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Badania, które od października 2019 r. na zlecenie RDOŚ w Szczecinie…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress