Przejdź do treści

Działania

Działania ochronne:

 1. Przywracanie naturalnych elementów morfologicznych koryta rzek w oparciu o zebrane i wykonane inwentaryzacje przyrodnicze flory, fauny i siedlisk rzek, oraz plany i projekty
 2. Budowa żwirowo-kamienistego dna dla reintrodukcji rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) i rozwoju włosieniczników (Batrachium sp.)
 3. Zmniejszenie ocienienia dla gatunku reintrodukowanego – rdestniczki gęstej (Groenlandia densa)  i siedliska przyrodniczego – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
 4. Budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony siedliska przyrodniczego – Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) zlokalizowanego w Drawieńskim Parku Narodowym
 5. Wprowadzenie rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na wybrane stanowiska
 6. Budowa siedlisk tarłowych dla 1099 minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis), 1163 głowacza białopłetwego (Cottus gobio), 1149 kozy (Cobitis taenia) i 1106 łososia atlantyckiego (Salmo salar)
 7. Przebudowa budowli hydrotechnicznych w rzekach zlewni Drawy
 8. Budowa bystrzy i kaskad przy budowlach hydrotechnicznych
 9. Budowa miejsc biwakowych nad rzeką Korytnicą oraz rzeką Drawą poza Drawieńskim Parkiem Narodowym
 10. Działania antykłusownicze i utworzenie partnerstwa na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych

Działania edukacyjne i komunikacyjne skierowane do społeczeństwa:

 • Stała ekspozycja promująca Projekt
 • Kampania informacyjno – edukacyjna
 • Tworzenie sieci z innymi projektami
 • Raport naukowy i raportu laika
 • Tworzenie sieci z innymi projektami
 • Przygotowanie After-Life Action plan

Folder – podstawowe informacje o projekcie LIFEDrawaPL
Strona 1
Strona 2

Folder – rzeki włosienicznikowe i ich funkcje ekosystemowe
Strona 1
Strona 2


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress