Przejdź do treści

Dzień Informacyjny LIFE 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2015, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Dzień Informacyjnym LIFE 2015 jest doskonałą okazją do poznania działań realizowanych w ramach programu LIFE oraz uzyskania informacji na temat założeń programu na lata 2014-2020. Podczas spotkania…

Wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 5-6 marca 2015 roku, odbyła się wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL. Podczas realizacji projektów LIFE+ Komisja Europejska w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu działań projektów wyznacza Zewnętrzny Zespół Monitorujący. Jego zadaniem jest ocenia przebiegu projektów LIFE+, ich zgodności z zaplanowanym budżetem oraz Postanowieniami Wspólnymi. Monitor pozostaje w stałym…

Lustracja terenowa przed I spotkaniem w ramach Dialogu Technicznego

W dniach 2 – 3 marca 2015 roku odbyła się lustracja terenowa poprzedzająca I spotkanie w ramach Dialogu Technicznego przed wyłonieniem Biura Kontraktu projektu LIFE13 NAT/PL/000009. W lustracji obszaru projektu wzięli udział: mgr inż. Józef Jeleński – Koordynator Dialogu Technicznego, prof. Tomasz Heese – Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog Konsultant projektu…

Konferencja „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE”

W dniach 27 lutego – 1 marca 2015  roku, w Luboradzy, odbyła się konferencja „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE. Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy jako działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych.” Spotkanie odbyło się w ramach realizacji partnerskiej współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska…

Odbył się drugi patrol antykłusowniczy

W dniu 10 lutego 2015 roku, odbył się drugi patrol antykłusowniczy w ramach projektu LIFEDrawaPL. W patrolu brał udział personel projektu LIFEDrawaPL oraz przedstawiciele Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, Społecznej Straży Rybackiej w Koszalinie w tym grupy Odmłodzonej Sekcji Antykłusowniczej, Towarzystwa Miłośników rzeki Radwi, Towarzystwa Miłośników Rzeki Wieprzy i Grabowej.

Odbył się pierwszy partrol antykłusowniczy

W dniu 27 stycznia 2015 roku, odbył się pierwszy patrol antykłusowniczy w ramach realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie projektu LIFEDrawaPL. W patrolu brał udział personel projektu LIFEDrawaPL oraz przedstawiciele Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, Społecznej Straży Rybackiej reprezentującej Koło „Karp” w Złocieńcu. Patrolem objęto akwen rzeki Drawy…

Odbyło się spotkanie zespołu projektowego LIFEDrwawa PL

W dniu 16 stycznia 2015 roku, w siedzibie Biura Projektu LIFEDrawaPL odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu realizującego projekt. Na wstępie nastąpiła prezentacja osób zaangażowanych w realizację zadania. Zespół realizujący projekt składa się obecnie z siedmiu osób: koordynatora, eksperta nadzoru i kontroli działań projektowych, eksperta do rozliczeń i działań księgowych,…

Spotkanie szkoleniowe w Maszewie

W dniach 13-14 listopada 2014 roku, w Maszewie, odbyła się konferencja służb ochrony przyrody pt. „Znaczenie rzek i lasów jako elementów korytarzy ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. Instrument finansowy Life+ i POIiŚ w problematyce ochrony przyrody i różnorodności biologicznej ekosystemów dolin rzecznych”. Konferencja pozwoliła na szersze zaprezentowanie zagadnień związanych z: oceną…

Spotkania informacyjne w Biurze Projektu LIFEDrawaPL

W dniu 24 października 2014 roku, w siedzibie Biura Projektu LIFEDrawPL odbyły się spotkania informacyjne dotyczące projektu „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Pierwsze spotkanie…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress