Przejdź do treści

Zaproszenie na konferencję

Co zrobicie, gdy przeminą rzeki1…”

ZAPROSZENIE

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ma przyjemność zaprosić do udziału w dwudniowej konferencji zamykającej Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która odbędzie się w dniach 7 – 8 kwietnia 2022 r. w Pałacu w Mierzęcinie.

ProjektLIFEDrawaPL, to dotychczas największe i najbardziej kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu ochrony różnorodności biologicznej zrealizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie. Jego realizacja, obok poprawy łączności rzeki Drawy oraz poprawy stanu siedliska rzek włosienicznikowych (3260), przyczyniła się m. in. do promocji wiedzy i nowego podejścia w ochronie ekosystemów rzecznych, wykorzystującego naturalne mechanizmy funkcjonowania rzek.

Celem konferencji jest zaprezentowanie bezpośrednich rezultatów projektu oraz ocena dotychczasowych efektów działań, na podstawie badań prowadzonych w latach 2020-2021.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje organizacyjne znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji udzielają:

  • p. Aneta Radecka tel. 91 43 05 214, kom. 733 606 245
  • p. Beata Gąsiorowska: tel. 91 43 05 222, kom. 733 600 838.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl wnieprzekraczalnym terminiedo dnia 25 marca 2022 r.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w Konferencji zadecyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

Potwierdzenie udziału w Konferencji zostanie wysłane zakwalifikowanym uczestnikom na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z programem Konferencji w załączeniu.

 
 

1 Wódz Seattle (ok. 1786–1866)

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress