Przejdź do treści

Warsztaty strażnicze 2016 – Złocienie

Na obszarze Pomorza Zachodniego w ostatnich latach ma miejsce realizacja kilku projektów pro-przyrodniczych, które wśród swych celów zawierają poprawę warunków bytowania ryb wędrownych oraz innych chronionych gatunków wodnych. Większość z nich jest przedmiotem ochrony, jako gatunek, bądź też, jako element chronionego siedliska, dla których ustanowiono obszary Natura 2000, powołano użytki…

Pole biwakowe w Złocieńcu przekazane Burmistrzowi

W dniu 17 października 2016 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu, miało miejsce symboliczne przekazanie kluczy Pola Biwakowego wybudowanego w ramach projektu LIFE przez RDOŚ. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, Radosław Grzegorczyk przekazał Burmistrzowi Złocieńca, Krzysztofowi Zacharzewskiemu klucze do pomieszczeń w budynku…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress