Przejdź do treści

Trwają działania ochrony czynnej mające na celu zabezpieczenie stanowisk reintrodukowanej rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) przed inwazją

W toku prac terenowych związanych z reintrodukacją rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) prowadzonych w latach 2018-2019 Zespół projektu LIFEDrawaPL zwrócił uwagę na obecność inwazyjnego gatunku, jakim jest kroplik żółty (Mimulus guttatus) wstępujący w górnych odcinkach cieków lub bezpośrednio w strefie źródliskowej. Dwa  takie obiekty w obszarze projektu – źródliska rzeki Błotnicy…

Zakończono monitoring funkcjonowania przepławek na rzece Drawa oraz Korytnica z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – technologia RFID

W miesiącach kwiecień i maj 2020 r. w ramach monitoringu funkcjonowania przepławek na rzekach Drawa oraz Korytnica, przeprowadzono badania terenowe w ramach których sprawdzano czy spływające smolty ryb wędrownych wykorzystają do pokonania stopnia wodnego przepławkę oraz czy również ryby innych gatunków potrafią znaleźć wejście do przepławki oraz czy są w…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress