Przejdź do treści

III spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFEDrawaPL

W dniu 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej RDOŚ w Szczecinie odbyło się III spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Zasadniczym celem spotkania było omówienie przedłożonych Zamawiającemu dokumentacji projektowych udrożnień rzecznych w zlewni Drawy. Uczestników powitała p. Sylwia Jurzyk-Nordlöw Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie – Regionalny Konserwator Przyrody. Następnie głos zabrała p. Beata Gąsiorowska – Koordynator projektu LIFEDrawaPL, która w prezentacji wprowadzającej omówiła zadania wykonane w ramach projektu w roku 2016 oraz stan ich zaawansowania. Następnie Artur Furdyna oraz Piotr Waloch omówili bardziej szczegółowo wybrane działania, m.in. monitoringi przyrodnicze oraz socjologiczne, reintrodukcję rdestniczki gęstej Groenlandia densa, działania antykłusownicze, kanalizację ruchu turystycznego w zlewni Drawy. Spotkanie to było pierwszym ze spotkań Grupy Sterującej, w którym udział wziął Inżynier Kontraktu (Dom Inżynierski „PROMIS” S.A.), mający w dalszej fazie w imieniu RDOŚ przeprowadzić procedury przetargowe oraz nadzorować realizację zadań inwestycyjnych do ich odbioru i przekazania w użytkowanie.

Uczestnicy spotkania (przede wszystkim Julian Pietrołaj, Józef Jeleński oraz Piotr Dębowski) zgłosili liczne uwagi do przedłożonych dokumentacji. Dotyczyły one m.in.: braku części pozwoleń i uzgodnień, braków w projektach oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

W spotkaniu wzięło udział 22 uczestników.

Spośród zaproszonych osób w III spotkaniu Grupy Sterującej udział wzięli członkowie Grupy Sterującej:

 1. Paweł Bilski, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego;
 2. Robert Czerniawski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Biologii;
 3. Józef Jeleński, Koordynator projektu SPPW KIK/37 Tarliska Górnej Raby;
 4. Piotr Dębowski, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Zakład Ryb Wędrownych w Rutkach;
 5. Artur Przybylski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie;
 6. Maciej Humiczewski, Zastępca Dyrektora ds. inwestycji ZZMiUW w Szczecinie;
 7. Wincenty Piworun, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  w Gorzowie Wlkp., Regionalny Konserwator Przyrody w Gorzowie Wlkp.

Z ramienia RDOŚ w Szczecinie w spotkaniu uczestniczyli:

 1. Sylwia Jurzyk-Nordlöw, Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  w Szczecinie, Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie;
 2. Beata Gąsiorowska – Koordynator projektu LIFEDrawaPL;
 3. Artur Furdyna – Ekspert terenowy projektu LIFEDrawaPL;
 4. Aneta Radecka – Ekspert do rozliczeń i działań księgowych projektu LIFEDrawaPL;
 5. Ewelina Berkowska – Administrator projektu LIFEDrawaPL;
 6. Tomasz Heese – Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog konsultant projektu LIFEDrawaPL;
 7. Piotr Waloch – Starszy inspektor w RDOŚ w Szczecinie.

Ponadto przedstawiciele Inżyniera Kontraktu oraz projektanta udrożnień w zlewni Drawy (DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.):

 1. Julian Pietrołaj, PROMIS;
 2. Alicja Rusiecka, PROMIS;
 3. Dariusz Pękala, PROMIS;
 4. Urszula Głod, PROMIS;
 5. Krzysztof Polak, DHV Hydroprojekt;
 6. Elżbieta Jarominek, DHV Hydroprojekt;
 7. Agata Łukasik, DHV Hydroprojekt;
 8. Krzysztof Lewandowski, DHV Hydroprojekt.

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress