Przejdź do treści

II Konferencja Zooplanktonowa pt. „Przydatność zooplanktonu do oceny jakości wód”

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2016, w Zatomiu koło Drawna odbyła się II Konferencja Zooplanktonowa pt. „Przydatność zooplanktonu do oceny jakości wód”. Organizatorami konferencji byli: Sekcja Zooplanktonowa Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. W II Konferencji Zooplanktonowej wzięło udział 40…

Europejski Dzień Obszarów Natura 2000

„Uderzenie skrzydeł motyla może zmienić świat” – po tym hasłem obchodzony jest Europejski Dzień Obszarów Natura 2000.Generalne obchody Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000 przypadają rokrocznie na dzień 21 maja.Data wydarzenia nie jest przypadkowa, a wiąże się bezpośrednio z datą 21 maja 1992 roku, kiedy to została przyjęta tzw. Dyrektywa Siedliskowa…

II Krajowa Konferencja Zooplanktonowa

W dniach od 31 maja do 3 czerwca 2016 roku przedstawiciele zespołu LIFEDrawaPL wezmą udział w II Krajowej Konferencji Zooplanktonowej, zorganizowanej przez Szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Zatomiu koło Drawna. Tematyka oraz lokalizacja konferencji ściśle zbiegają się z realizowanym przez RDOŚ w Szczecinie projektem LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników…

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016 w kategorii „Innowacje ekologiczne” za realizację projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland/Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy…

Aktywnie nad Drawą z okazji Dnia Natury oraz WFMD 2016

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach realizowanego projektu LIFE13 NAT/PL 000009 LIFEDrawaPL, dla uczczenia obchodów Europejskiego Dnia Obszarów Natura 2000 2016 oraz Światowego Dnia Migracji Ryb 2016 wspólnie z Drawieńskim Parkiem Narodowym, a także nadleśnictwami z regionu Pomorza Zachodniego: Gryfino, Drawno oraz Kliniska organizuje zajęcia aktywnej edukacji dla…

Sprawozdanie z Dnia Ziemi 2016

W dniu 23 kwietnia br. w ramach organizowanych „Dni Ziemi” przy wsparciu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach projektu Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w…

Dzień Ziemi 2016 w Goleniowie i Regionie przy wsparciu zespołu projektu LIFEDrawaPL

Dzień Ziemi 2016 w Goleniowie i Regionie przy wsparciu zespołu projektu LIFEDrawaPL Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz projektu LIFE „Niebieski korytarz Iny” Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Na 23 kwietnia Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy zorganizowało sprzątanie brzegów Iny, Gowienicy oraz okolicy. Imprezę Patronatem…

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wspiera akcję sprzątania Ziemi Drawskiej

W ramach realizowanego projektu Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/, LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy…

Druga wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 22-23 marca 2016 roku, odbyła się już druga w trakcie trwania projektu LIFE wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL Pani Marty Kaczyńskiej. Głównym celem tej wizyty była ocena stanu zaawansowania działań projektu LIFEDrawaPL. W pierwszym dniu wizyty Pani Marta Kaczyńska spotkała się z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie Panem…

Konferencja w Zatomiu 2016 – Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy

Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy – ograniczanie antropopresji poprzez projekty alternatywne dla  turystyki kajakowej na przykładzie geoparku oraz wzmacnianie środowisk lokalnych w realizowaniu inicjatyw ekologicznych to temat czwartej z kolei konferencji współorganizowanej w dniach 11 – 13 marca 2016r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w partnerstwie z…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress