Przejdź do treści

Konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do udziału w konferencjach otwierających projekt „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Spotkania odbędą się…

Folder – rzeki włosienicznikowe i ich funkcje ekosystemowe

Folder o funkcjach ekosystemowych rzek włosienicznikowych. W ramach Projektu LIFEDrawaPL przygotowaliśmy folder o funkcjach ekosystemowych rzek włosienicznikowych. Zapraszamy do jego lektury oraz do włączenia się w do aktywnej ochrony rzek. Oczekujemy na informacje gdzie udało się Państwu spotkać włosieniczniki! Folder można otrzymać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul.

Folder z podstawowymi informacjami o projekcie LIFEDrawaPL

Projekt LIFEDrawaPL posiada już folder informacyjny. Zapraszamy do jego lektury oraz do przekazywania informacji, które mogą posłużyć ochronie naszych rzek. Folder można otrzymać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, pokój nr 111 lub w Biurze Projektu, mieszczącym się przy Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony…

Lustracja terenowa obszaru objętego zadaniami projektu

W dniu 11 maja 2015 roku odbyła się lustracja terenowa obszaru objętego zadaniami projektuLIFEDrawaPL. Spotkanie miało na celu wstępne rozpoznanie uwarunkowań związanych z reintrodukcją rdestniczki gęstej, lokalizacją barier elektryczno-elektronicznych w okolicach połączenia Starej Drawy z Kanałem Hetmańskim, w rejonie Elektrowni Wodnej w Borowie oraz określeniem potencjału siedliskowego dla ichtiofauny litoralnej…

Dzień Informacyjny LIFE 2015 w Warszawie

W dniu 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE 2015. W trakcie konferencji przedstawiono założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz zasady jego współfinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zaprezentowano również doświadczenia wnioskodawców związane z naborem wniosków programu LIFE+ oraz realizacją projektów. Realizowane…

I spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009

W dniu 27 marca 2015 roku w Biurze projektu LIFE DrawaPL w Złocieńcu, odbyło się I spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy…

Dzień Informacyjny LIFE 2015

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2015, który odbędzie się 14 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Dzień Informacyjnym LIFE 2015 jest doskonałą okazją do poznania działań realizowanych w ramach programu LIFE oraz uzyskania informacji na temat założeń programu na lata 2014-2020. Podczas spotkania…

Wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 5-6 marca 2015 roku, odbyła się wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL. Podczas realizacji projektów LIFE+ Komisja Europejska w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu działań projektów wyznacza Zewnętrzny Zespół Monitorujący. Jego zadaniem jest ocenia przebiegu projektów LIFE+, ich zgodności z zaplanowanym budżetem oraz Postanowieniami Wspólnymi. Monitor pozostaje w stałym…

Lustracja terenowa przed I spotkaniem w ramach Dialogu Technicznego

W dniach 2 – 3 marca 2015 roku odbyła się lustracja terenowa poprzedzająca I spotkanie w ramach Dialogu Technicznego przed wyłonieniem Biura Kontraktu projektu LIFE13 NAT/PL/000009. W lustracji obszaru projektu wzięli udział: mgr inż. Józef Jeleński – Koordynator Dialogu Technicznego, prof. Tomasz Heese – Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog Konsultant projektu…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress