Przejdź do treści

Konferencja „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE”

W dniach 27 lutego – 1 marca 2015  roku, w Luboradzy, odbyła się konferencja „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE. Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy jako działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych.” Spotkanie odbyło się w ramach realizacji partnerskiej współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska…

Odbył się drugi patrol antykłusowniczy

W dniu 10 lutego 2015 roku, odbył się drugi patrol antykłusowniczy w ramach projektu LIFEDrawaPL. W patrolu brał udział personel projektu LIFEDrawaPL oraz przedstawiciele Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, Społecznej Straży Rybackiej w Koszalinie w tym grupy Odmłodzonej Sekcji Antykłusowniczej, Towarzystwa Miłośników rzeki Radwi, Towarzystwa Miłośników Rzeki Wieprzy i Grabowej.

Odbył się pierwszy partrol antykłusowniczy

W dniu 27 stycznia 2015 roku, odbył się pierwszy patrol antykłusowniczy w ramach realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie projektu LIFEDrawaPL. W patrolu brał udział personel projektu LIFEDrawaPL oraz przedstawiciele Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, Społecznej Straży Rybackiej reprezentującej Koło „Karp” w Złocieńcu. Patrolem objęto akwen rzeki Drawy…

Odbyło się spotkanie zespołu projektowego LIFEDrwawa PL

W dniu 16 stycznia 2015 roku, w siedzibie Biura Projektu LIFEDrawaPL odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu realizującego projekt. Na wstępie nastąpiła prezentacja osób zaangażowanych w realizację zadania. Zespół realizujący projekt składa się obecnie z siedmiu osób: koordynatora, eksperta nadzoru i kontroli działań projektowych, eksperta do rozliczeń i działań księgowych,…

Spotkanie szkoleniowe w Maszewie

W dniach 13-14 listopada 2014 roku, w Maszewie, odbyła się konferencja służb ochrony przyrody pt. „Znaczenie rzek i lasów jako elementów korytarzy ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. Instrument finansowy Life+ i POIiŚ w problematyce ochrony przyrody i różnorodności biologicznej ekosystemów dolin rzecznych”. Konferencja pozwoliła na szersze zaprezentowanie zagadnień związanych z: oceną…

Spotkania informacyjne w Biurze Projektu LIFEDrawaPL

W dniu 24 października 2014 roku, w siedzibie Biura Projektu LIFEDrawPL odbyły się spotkania informacyjne dotyczące projektu „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Pierwsze spotkanie…

Kick-off meeting

W dniu 29 października 2014 roku odbyło się, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, spotkanie Kick-off Meeting, rozpoczynające realizację projektów LIFE+ złożonych w 2013 roku. Wśród 11 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania przez Komisję Europejską znalazł się również projekt Regionalnej Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie „Active…

Podpisanie umowy z Komisją Europejską

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że wniosek LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland (Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce) uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. W dniu 14 lipca…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress