Przejdź do treści

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2016

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie uzyskała kwalifikację do „Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2016” za realizację projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w…

Spotkanie terenowe LIFEDrawaPL z projektantem udrożnień

W dniach od 13 do 14 stycznia 2016 roku odbyły się lustracje terenowe oraz spotkania kameralne w dorzeczu Drawy. Miały one na celu omówienie wstępnych koncepcji udrożnienia barier ekologicznych, takich jak: zapory przy elektrowniach wodnych, jazy, progi. Odbyły się one w związku z podpisaniem w dniu 4 stycznia br. umowy…

II Spotkanie Grupy Sterującej projektu LIFEDrawaPL

W dniu 27 listopada 2015 w siedzibie Oddziału Spraw Terenowych RDOŚ w Złocieńcu miało miejsce drugie spotkanie Grupy Sterującej. W agendzie spotkania znalazły się sprawozdania ze stanu realizacji zadań projektu, przedstawienie przez nową Dyrektor RDOŚ panią Monikę Bochenko, zmian personalnych oraz koncepcji realizacji zadań w nowym składzie osobowym zespołu LIFE…

Zaproszenie

Firma, EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadza ocenę wpływu działań projektu pn. „LIFE13 NAT/PL/000009: Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” na aspekt społeczno – gospodarczy. W ramach przedmiotowego badania organizujemy spotkania fokusowe, na które serdecznie pragniemy…

Wyjazd studyjny do Niemiec w poszukiwaniu rdestniczki gęstej w dniach 12-16 października 2015

W dniach 12-16 października 2015 roku członkowie zespołu projektu LIFEDrawaPL: mgr inż. Elżbieta Hołubczat, mgr inż. Artur Furdyna i dr Wojciech Puchalski wzięli udział w wyjeździe studyjnym na obszar północno-zachodnich Niemiec. Wyjazd zorganizowano w ramach działań przygotowawczych projektu, w celu odnalezienia aktualnych miejsc występowania rdestniczki gęstej (Groenlandia densa). Wyjazd poprzedziły…

Wyjazd studyjny w celu zlustrowania wybranych historycznych stanowisk rdestniczki gęstej na Pomorzu

W dniach od 21 do 22 września 2015 roku odbył się wyjazd studyjny w celu zlustrowania wybranych historycznych stanowisk występowania rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na obszarze Pomorza Zachodniego oraz Środkowego. Lustracją objęto wybrane odcinki pomorskich rzek: Czernicy na południe od Miastka (Miłocice, Słosinko, Przeradz, Grabowo, Pieniężnica), Brdy (Rytel). Ponadto eksplorowano…

Spływ edukacyjny Korytnicą w dniu 4 września 2015

W dniu 4 września 2015 roku odbył się spływ edukacyjny rzeką Korytnicą, pierwsza impreza zorganizowana w ramach Aktywnej edukacji, projektu „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Spotkanie rozpoczęliśmy informacją o Korytnicy i jej dorzeczu, którą przedstawił dr hab. Robert Czerniawski profesor Uniwersytetu Szczecińskiego,…

Konferencja FISH PASSAGES 2015 Groningen, NL

W ramach realizacji projektu LIFEDrawaPL przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, członkowie zespołu realizującego projekt, wzięli udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej przepławek. Impreza miała miejsce w holenderskim Groningen w dniach 22 – 25 czerwca. Organizatorem konferencji była Światowa Fundacja Migracji Ryb (WFMF), która także wykreowała Światowy Dzień Migracji Ryb…

Odbyły się lokalne konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL

W dniach 16 – 19 czerwca 2015 roku odbyły się lokalne konferencje otwierające projekt Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce. Podczas czterech jednodniowych spotkań zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz jego założeń i oczekiwanych rezultatów. Celem konferencji było również przekazanie informacji na…

Przedłużenie terminu zgłoszeń na Konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniami otwierającymi projekt „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przedłuża termin zgłoszenia udziału w spotkaniach do dnia 12 czerwca 2015 roku. Spotkania odbędą się w Złocieńcu, Drawnie, Białogardzie i Sławnie, w dniach…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress