Przejdź do treści

„Miejsca biwakowania Kamienna”

Z końcem kwietnia 2020 r., w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, zrealizowaliśmy działanie: C.8.5. Modernizacja pola biwakowego (miejsca biwakowania) Kamienna Oddane do użytkowania przebudowane „Miejsce do biwakowania Kamienna” znajduje się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (działka 521 Obręb Głusko, Gmina Dobiegniew) w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanych w ramach projektu: rampy dennej na…

Zakończono pierwszą fazę 1 części zadania o nazwie „Monitoringu ryb i minogów

Zakończono pierwszą fazę 1 części zadania o nazwie „Monitoringu ryb i minogów z Załączników II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG) z uwzględnieniem: 1106 Salmo salar, 1163 Cottus gobio, 1149 Cobitis taenia, 1099 Lampetra fluviatilis, w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Badania, które od października 2019 r. na zlecenie RDOŚ w Szczecinie…

Z przyjemnością informujemy, iż projekt LIFE13NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL został nagrodzony w konkursie organizowanym w ramach międzynarodowej konferencji poświęconej łączności rzek (Fish Passage 2020)

Konferencja Fish Passage 2020 gromadzi ekspertów, menedżerów i interesariuszy z całego świata w celu omówienia pilnych kwestii dotyczących ekohydrauliki, ekohydrologii i problemów związanych z migracją ryb, rozwiązań w tym zakresie  oraz przyszłych kierunków badań. Coroczne wydarzenie ma na celu intensyfikację badań i tworzenie profesjonalnych sieci kontaktów oraz stanowi doskonałą okazję…

Sprawozdanie z wizyty monitor 29-30 października 2019

W dniach 29-30 października 2019 roku, odbyło się piąte spotkanie z Panią Martą Kaczyńską – Monitor projektów LIFE, podczas którego zespół projektu LIFEDrawaPL miał okazję zaprezentować postępy w realizacji działań projektowych w roku 2019. W pierwszym dniu spotkania udział wzięli: Aleksandra Stodulna –p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w SzczecinieMarcin Siedlecki…

II Krajowa Konferencja Naukowo – Techniczna „Funkcjonowanie i ochrona Wód płynących – PotamON 2019”

W dniach 25-27 września 2019r. przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, w tym członkowie zespołu projektu LIFEDrawaPL po raz kolejny mieli przyjemność wziąć udział w Krajowa Konferencja Naukowo – Technicznej  „Funkcjonowanie i ochrona Wód płynących – PotamON 2019” organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Drawieński Park Narodowy, Oddział Polskiego…

Spływ edukacyjny rzeką Radew

23 sierpnia 2019 Zespół projektu LIFEDrawaPL zorganizował w ramach projektu piąty spływ edukacyjny pod hasłem „Walory przyrodnicze Radwi a zrównoważone użytkowanie zlewni rzeki”. Tegoroczny spływ przeprowadzono na rzece Radwi – obszar Natura 2000 Dolina Radwi Chocieli i Chotli; PLH320022 – na której w ramach projektu LIFE 13 NAT/PL/000009  LIFEDrawaPL przeprowadzone…

Zaproszenie do udziału w kolejnym edukacyjnym spływie kajakowym

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do udziału w kolejnym edukacyjnym spływie kajakowym organizowanym w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”/„Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”,…

Sprawozdanie ze spotkania roboczego zespołów projektowych w ramach tworzenia sieci projektów LIFE+

Złocieniec, 27-28.06.2019 r. Uczestnicy: RDOŚ Szczecin:LIFE13NAT/PL/000009- Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.Słowiński Park Narodowy:LIFE13 NAT/PL/000018 „Ochrona wybranych siedlisk i gatunków priorytetowych Ostoi Słowińskiej PLH220023 i Pobrzeża Słowińskiego PLB220003 Etap I”.Park Narodowy Ujście Warty:LIFE09 NAT/PL/000257, „Aktywna ochrona ptaków wodnych i błotnych na terenie Polderu…

Konferencja pn.: „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej”

W dniach 25-27.04.2019 r. w Pestkownicy (gmina Krzyż Wlkp.) odbyła się konferencja pn.: „Ograniczenie antropopresji poprzez budowę infrastruktury w zlewni Drawy oraz jej wpływ na rozwój turystyki kajakowej” zorganizowana przez Lokalną Organizację Turystyczną Wokół Drawy wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzkim Funduszem…

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress