Przejdź do treści

Spływ edykacyjny górną Drawą w dniu 9 września 2016

W dniu 9 września 2016 roku odbył się spływ edukacyjny rzeką Drawą, druga impreza zorganizowana w ramach Aktywnej edukacji, w ramach projektu LIFEDrawaPL pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”. Spływ rozpoczął się zbiórką na polu biwakowym w Złocieńcu po czym wszyscy uczestnicy udali się do Rzepowa, gdzie rozpoczynała się jego trasa. Odpowiedzialnymi za aktywną edukację oraz przeprowadzenie konkursu przyrodniczego byli pracownicy zespołu LIFEDrawaPL oraz RDOŚ w Szczecinie: dr Piotr Waloch oraz mgr Artur Furdyna. Po około trzech godzinach aktywnego wiosłowania, połączonego z aktywną edukacją z zakresu przyrody górnej Drawy cali i zdrowi uczestnicy dopłynęli do Złocieńca. Podczas kończącego spływ posiłku przeprowadzono krótki test pisemny, który wyłonił zwycięzców rywalizacji na wiedzę. W kilku przypadkach niezbędna była dogrywka polegająca na rozpoznawaniu charakterystycznych roślin wodnych występujących na trasie spływu. Wszyscy uczestnicy spływu wykazali się nieprzeciętną wiedzą o przyrodzie związaną z ekosystemem rzecznym. Największą wiedzą nagrodzoną I miejscem w konkursie przyrodniczym wykazali się pracownicy Nadleśnictwa Szczecinek oraz BULiGL w Szczecinku, panowie: Andrzej Brusiło oraz Tomasz Babiak. Nagrodę za II miejsce otrzymali pracownicy Nadleśnictwa Połczyn: pani Małgorzata Gabryszak oraz pan Dariusz Warpachowicz. Zdobycie III miejsca po zaciętej walce przypadło pani Małgorzacie Mickiewicz (RDOŚ Szczecin) oraz panu Krystianowi Potyralskiemu (Szczecin). Serdecznie gratulujemy!

Spływ edukacyjny górną Drawą pozwolił na indywidualne obcowanie z dziką przyrodą rzeki oraz zachodniopomorskimi krajobrazami. Na trasie spływu uczestnicy mogli zapoznać się z chronionymi siedliskami przyrodniczymi ściśle powiązanymi z doliną rzeczną takimi jak: rzeki włosienicznikowe (kod 3260), jeziora eutroficzne (kod 3150), łęgi olszowe i źródliskowe (91E0), grądy zboczowe (9160), kwaśne buczyny na zboczach (9110). Poznano najbardziej charakterystyczne gatunki roślin wodnych i szuwarowych. Uczestnicy mogli usłyszeć także o ichtiofaunie zamieszkującej górną Drawę. Nie zabrakło ponadto informacji na temat wybranych działań projektu LIFEDrawaPL (udrożnienie ekologiczne Drawy w Głęboczku oraz Złocieńcu), ciekawostek na temat roli i funkcjonowania ekosystemu rzecznego oraz zagrożeń na jakie jest narażony.

Krótki film z II Spływu w ramach projektu LIFEDrawaPL można obejrzeć pod adresem:

http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/filmy/


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress