Przejdź do treści

Przygotowanie materiału i reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandia densa

Pobranie okazów rdestniczki gęstej z Austrii oraz Niemiec w ramach działania C.1„Przygotowanie materiału i reintrodukcja rdestniczki gęstej Groenlandia densa”.

Spotkanie o świcie z prof. Michaelem Hohla w Obernberg am Inn

W dniach 24 – 28 października oraz 2 – 3 listopada 2016 roku odbyły się 2 wyjazdy terenowe w celu pobrania okazów rdestniczki gęstej z 5 wybranych stanowisk w Austrii oraz w Niemczech W wyjazdach uczestniczyli pracownicy zespołu LIFEDrawaPL oraz RDOŚ w Szczecinie: Sylwia Jurzyk-Nordlöw, Piotr Waloch, Artur Furdyna, Krzysztof Adamczak. Pobranie oraz przewóz sadzonek nadzorował merytorycznie dr Ryszard Piotrowicz (pracownik UAM w Poznaniu) oraz lokalni eksperci. Pozyskano łącznie 1050 okazów z następujących stanowisk:

  1. Aham (Kaltenau) w pobliżu miasteczka Obernberg am Inn, Austria – 200 okazów ze stawu pstrągowego oraz żwirodennego odpływu,
  2. Hard w pobliżu miasta Bregenz, Austria – 100 okazów z niewielkiego strumienia Rotachbach,
  3. Potok Nafla w miejscowości Rankweil, Austria – 300 okazów,
  4. Oberau w pobliżu Garmisch-Partenkirchen, Niemcy – 50 okazów z wapiennego strumienia Lauterbach,
  5. Hamme w pobliżu Osterholz-Scharmbeck, Niemcy – 400 okazów z rowów źródliskowych w zlewni rzeki Hamme.
Aham – żwirodenny odpływ z rdestniczką

Okazy pobrano po uprzednim uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń administracyjnych, zgodnie z uzgodnioną z Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu metodyką. Sadzonki transportowano we wzmocnionych pojemnikach termoizolacyjnych styropianowych o pojemności 32 l lub 13 l, wypełnionych niemal do pełna wodą. W czasie dłuższych postojów pojemniki były otwierane w celu umożliwienia wymiany gazowej. Łącznie 1000 okazów przekazano do mnożenia zgodnie z umową z Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu następującym podmiotom: OB UAM w Poznaniu (600), Ogród Dendrologiczny w Przelewicach (100), Stacja Geoekologiczna UAM w Storkowie (300). Ponadto 50 sadzonek posadzono na specjalnie wybranym stanowisku naturalnym w obszarze projektu LIFEDrawaPL celem ich mnożenia oraz pilotażowej reintrodukcji. Większość roślin, po uprzedniej konsultacji z pracownikami OB UAM, umieszczono w specjalnie naciętych kostkach z wełny mineralnej o wymiarach 40x40x40mm oraz umieszczono w dnie cieku przytwierdzając kostkę z rośliną szpilką bambusową. Klika okazów przytwierdzono do dna za pomocą samych szpilek, żwiru, kamieni i kawałków drewna.

Pojemnik 13 l do przewozu sadzonek

Wyjazdy zakończyły się pełnym sukcesem, bez nieprzewidzianych „przygód” i awarii. Pozyskanie sadzonek nie odbyłyby się bez ogromnej pomocy i wsparcia naszych zagranicznych kolegów: prof. Michael Hohla, dr. Dietmar Jäger, Christian Jorda, dr. Hans-Gerhard Kulp. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do Austriackich i Niemieckich Urzędów (Linz, Bregenz, Feldkirch, Garmisch-Partenkirchen, Osterholz-Scharmbeck), które sprawnie wydały nam stosowne zezwolenia. Serdecznie dziękujemy za pomoc i zrozumienie!


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress