Przejdź do treści

Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ma przyjemność zaprosić do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy w ramach LIFE13 NAT/PL/000009, jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych”. Warsztaty organizowane są ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza…

Działania renaturyzacyjne w ramach projektu LIFEDrawaPl dobiegły końca

Główny problem ze stanem ekologicznym wód w naszym kraju to zubożona morfologia wskutek regulacji, bariery dla migracji oraz zanieczyszczenia, zarówno komunalne jak i obszarowe. W przypadku systemów wodnych szczególnie widać ich nierozłączność, oraz skutki ingerencji w zlewni dla stanu rzek je odwadniających. Skutki te, w połączeniu ze skutkami zmian klimatu…

Zakończono monitoring funkcjonowania przepławki przy EW Kamienna, z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – skaner

W październiku 2020 Instytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna przedstawił wyniki końcowe z monitoringu przepławki przy EW Kamienna prowadzonego z wykorzystaniem „skanera”. Łosoś samica Zadanie było realizowane przy pomocy licznika (skanera) ryb Riverwatcher produkcji islandzkiej firmy VAKI Aquaculture Systems Ltd., umieszczonego w szczelinie wyjściowej przepławki. Licznik ryb Riverwatcher wykorzystuje metodę skanowania…

Webinar z udziałem laureata nagrody Fish Passage 2020 Distinguished Project Award – wtorek, 8 grudnia, GMT 17:00

Z przyjemnością informujemy, że we wtorek, 8 grudnia, godz. 17.00, GMT (18.00 czasu polskiego) odbędzie się Webinar, podczas którego zostanie wręczona nagroda Fish Passage 2020 Distinguished Project Award przyznana w tym roku naszemu projektowi przez współorganizatora cyklicznej konferencji FISH PASSAGE związanej z inicjatywą World Fish Migration Day. Udział przedstawicieli naszego…

Trwają działania ochrony czynnej mające na celu zabezpieczenie stanowisk reintrodukowanej rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) przed inwazją

W toku prac terenowych związanych z reintrodukacją rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) prowadzonych w latach 2018-2019 Zespół projektu LIFEDrawaPL zwrócił uwagę na obecność inwazyjnego gatunku, jakim jest kroplik żółty (Mimulus guttatus) wstępujący w górnych odcinkach cieków lub bezpośrednio w strefie źródliskowej. Dwa  takie obiekty w obszarze projektu – źródliska rzeki Błotnicy…

Zakończono monitoring funkcjonowania przepławek na rzece Drawa oraz Korytnica z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – technologia RFID

W miesiącach kwiecień i maj 2020 r. w ramach monitoringu funkcjonowania przepławek na rzekach Drawa oraz Korytnica, przeprowadzono badania terenowe w ramach których sprawdzano czy spływające smolty ryb wędrownych wykorzystają do pokonania stopnia wodnego przepławkę oraz czy również ryby innych gatunków potrafią znaleźć wejście do przepławki oraz czy są w…

28 sierpnia 2020 roku Zespół projektu LIFEDrawaPL przeprowadził kolejny – szósty spływ edukacyjny

W tegorocznym spływie jego uczestnicy mieli okazję do zapoznania się z urokami i walorami przyrodniczymi rzeki Korytnicy – dopływu Drawy przebiegającego przez otulinę Drawieńskiego Parku Narodowego. Trasa spływu obejmująca obszary Natura 2000 Uroczyska Puszczy Drawskiej PLH320046 i Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 była okazją m.in. do zaprezentowania efektów kliku działań…

Zaproszenie na spływ kajakowy 28.08.2020

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza do udziału w edukacyjnym spływie kajakowym organizowanym w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”/„Active protection of watercrowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”, współfinansowanego…

Co dalej z rdestniczką ???

W  2016 roku nasz Zespół pozyskał ok. 1000 okazów rdestniczki gęstej z terenu Niemiec i  Austrii (Osterholz-Scharmbeck, Oberau, Bregenz, Feldkirch, Mining).  W okresie od jesieni 2016 do wiosny 2018 roślina była mnożona przez zespół specjalistów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsze wsiedlenia rdestniczki gęstej w terenie – ze względu…

Renaturyzacja w ramach projektu ruszyła pełną parą

Działania projektowe wkroczyły w końcowy etap. Po uzyskaniu niezbędnych zgód z PGW WP ruszyła realizacja jednego z ostatnich działań inwestycyjnych w projekcie – odtworzenie sekwencji żwirowo-kamiennych pryzm. Zadanie podzielone na kilka etapów, jest odpowiedzią na potrzeby rzek stwierdzone podczas monitoringu O, w zakresie poprawy złych parametrów morfologicznych odcinków objętych projektem.

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress