Przejdź do treści

Zaproszenie

Firma, EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przeprowadza ocenę wpływu działań projektu pn. „LIFE13 NAT/PL/000009: Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” na aspekt społeczno – gospodarczy.

W ramach przedmiotowego badania organizujemy spotkania fokusowe, na które serdecznie pragniemy zaprosić przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i wszystkie osoby o znaczącym oddziaływaniu na kierunki gospodarowania w środowisku przyrodniczym rzek i ich dolin.

Spotkanie odbędzie się w Drawieńskim Ośrodku Kultury przy ul. Szpitalnej 2 w Drawnie w dniu 6.11.2015 o godzinie 10.00 oraz w Złocienieckim Ośrodku Kultury przy ul. Połczyńskiej 6, 78-520 Złocieniec
w dniu 6.11.2015 o godzinie 14.00

Głównym celem badania jest ocena wpływu projektu na aspekt społeczno-gospodarczy. Dzięki Państwa opinii możliwa będzie poprawa realizowanych działań. Ocenie zostaną poddane między innymi działania prowadzone w ramach ochrony środowiska rzecznego, istniejąca infrastruktura kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków (w kontekście rozwiązywania problemów zanieczyszczenia i degradowania ekosystemu rzeki), prowadzone prace melioracyjne, projekty ekologiczne, poziom edukacji ekologicznej mieszkańców i działania instytucji w zakresie ochrony i gospodarowaniem rzekami i dolinami rzek.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas, gdyż Państwa opinia jest dla nas kluczowa z punktu widzenia badania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

Zaproszenie do pobrania
Zaproszenie Drawno
Zaproszenie Złocieniec


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress