Przejdź do treści

Zaproszenie na dwudniowe warsztaty pn. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie ma przyjemność zaprosić do udziału w dwudniowych warsztatach pn. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy w ramach LIFE13 NAT/PL/000009, jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych”.

Warsztaty organizowane są ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nadrzędnym celem projektu LIFEDrawaPL jest poprawa stanu środowiska obszarów Natura 2000 obejmujących dorzecza Drawy, Radwi i Grabowej, w których ekosystemy wodne i od wód zależne stanowią przedmioty ochrony. Podjęte działania wspierają również proces wypełnienia zobowiązań Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. dążenie do osiągnięcia dobrego stanu wód i ekosystemów od nich zależnych. Warsztaty mają na celu zaprezentowanie wyników projektu w odniesieniu do stanu ekologicznego siedliska 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) oraz warunków bytowania ryb i minogów – gatunków charakterystycznych dla tego siedliska.
Warsztaty teoretyczne połączone z częścią terenową będą doskonałą okazją do dyskusji nt. problemów w gospodarowaniu środowiskiem wodnym, potrzeb oraz możliwych ścieżek współdziałania w tym zakresie.

Termin warsztatów: 25-26.11.2021 r.
Miejsce warsztatów: Pałac Siemczyno, Siemczyno 81 78-551 Siemczyno

Program warsztatów
Formularz zgłoszeniowy
Zasady bezpieczeństwa
Oświadczenie o stanie zdrowia

Udział w warsztatach jest nieodpłatny!
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl do dnia 17 listopada 2021 r.

Liczba miejsc jest ograniczona!
O udziale w warsztatach zadecyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń!
Potwierdzenie udziału zostanie wysłane uczestnikom, którzy zakwalifikują się do udziału w warsztatach na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dodatkowych informacji udzielają:

 • p. Aneta Radecka tel. 91 43 05 214, kom. 733 606 245
 • p. Beata Gąsiorowska: tel. 91 43 05 222, kom. 733 600 838.

Dodatkowe informacje organizacyjne

 1. Organizatorem warsztatów jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin;
 2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne i obejmuje:
  • udział w zajęciach,
  • wyżywienie oraz nocleg dla chętnych osób w pokojach 2 osobowych,
  • przejazd autokarem w ramach części terenowej w dniu 25 i 26.11.2021,
 3. Część terenowa warsztatów wymaga zabrania ze sobą wygodnego obuwia. Nie przewiduje się ciężkich warunków terenowych.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem uczestników do miejsca organizacji warsztatów.
 5. Organizator nie pokrywa kosztów noclegu na dzień przed warsztatami, ale może dokonać rezerwacji noclegu w imieniu uczestnika pod warunkiem wskazania informacji w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych usług hotelowych, np. basen, sauna, spa, udostępnienie w pokojach mini-baru, płatnej telewizji, krajowych i zagranicznych rozmów telefonicznych, etc.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w warsztatach będzie następować na podstawie kolejności otrzymania zgłoszeń. Potwierdzenie udziału zostanie wysłane uczestnikom, na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Zgłoszenie w formie skanu podpisanego formularza należy przesłać na adres e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl najpóźniej do dnia 17 listopada 2021 r. Oryginał podpisanego zgłoszenia należy dostarczyć najpóźniej w dniu warsztatów.
 9. W dniu warsztatów uczestnik ma obowiązek dostarczenia podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami bezpieczeństwa podczas warsztatów oraz oświadczenia o stanie zdrowia.

Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress