Przejdź do treści

Zapraszamy na Dzień Informacyjny LIFE 2018 w dniu 25 kwietnia w Warszawie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Dniu Informacyjnym LIFE 2018, organizowanym po raz jedenasty przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2017 roku w Warszawie.

Celem wydarzenia jest przekazanie na poziomie krajowym obowiązujących informacji z Komisji Europejskiej na temat naboru projektów w roku 2018. W spotkaniu planują wziąć udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz European Agency for Small and Midium Enterprices, Ministerstwa Środowiska oraz Zarządu NFOŚiGW.

Udział w wydarzeniu to niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy na temat Programu LIFE, możliwość wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami LIFE, a także szansa zaprezentowania działań realizowanych w ramach projektów szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Nawiązując do informacji umieszczonej na naszej stronie, informujemy, że procedura składania wniosków w naborze 2018 r w ramach podprogramu Środowisko jest dwuetapowa. Pierwszym etapem będzie złożenie „koncepcji” (concept note). Wnioskodawcy, których projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane przez KE/EASME, przejdą do drugiego etapu i będą mogli złożyć kompletny wniosek. W przypadku podprogramu Klimat procedura składania wniosków pozostaje niezmieniona.

Dzień Informacyjny LIFE 2018 składać się będzie z sesji ogólnej i trzech sesji tematycznych. Sesja ogólna skierowana jest do osób, które przygotowują się do złożenia wniosku w naborze LIFE i szukają podstawowej wiedzy o Programie i jego zasadach. Odpowie na kluczowe pytanie, jakie przedsięwzięcia mogą być finansowane. Prezentacje przedstawione przez dwóch Beneficjentów Programu LIFE pozwolą na omówienie zagadnień na konkretnych przykładach. Przewidziano również czas na zadawanie pytań i dyskusję. W ramach sesji ogólnej wystąpią m.in. dwaj Beneficjenci projektów LIFE – pierwszy beneficjent przedstawi projekt w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami środowiska, drugi zaprezentuje projekt dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym.

Sesje tematyczne będą szansą szczegółowego zapoznania się z konkretnymi zagadnieniami:

  1. Innowacje/Gospodarka o obiegu zamkniętym
  2. LIFE dla Informacji i Zarządzania
  3. Ochrona Przyrody na rzecz klimatu w projektach LIFE.

Spotkania w grupach tematycznych ułatwią zapoznanie się z konkretnymi działaniami i rozwiązaniami. Uczestnicy zapoznają się z doświadczeniami beneficjentów Programu, którzy zaprezentują swoje doświadczenia z realizacji projektów LIFE.

Dodatkowym działaniem w Dniu Informacyjnym 2018 będzie wystawienie 20 stoisk: 15 prezentujących obecnie realizowane w Polsce projekty LIFE oraz 5 stoisk informacyjnych reprezentujących inne instrumenty finansowe w Polsce, takie jak Horyzont 2020, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (Związek Banków Polskich), Centrum Projektów Europejskich, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz BOŚ.

Sesja ogólna będzie transmitowana on-line, co umożliwi śledzenie jej przez Internet.

Zapisy na Dzień Informacyjny LIFE 2018 trwają do 20 kwietnia poprzez formularz online.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress