Przejdź do treści

Zakończono monitoring funkcjonowania przepławek na rzece Drawa oraz Korytnica z wykorzystaniem nowoczesnych technik monitoringowych – technologia RFID

W miesiącach kwiecień i maj 2020 r. w ramach monitoringu funkcjonowania przepławek na rzekach Drawa oraz Korytnica, przeprowadzono badania terenowe w ramach których sprawdzano czy spływające smolty ryb wędrownych wykorzystają do pokonania stopnia wodnego przepławkę oraz czy również ryby innych gatunków potrafią znaleźć wejście do przepławki oraz czy są w stanie ją pokonać płynąc pod prąd. Przeprowadzono je na przepławkach na Drawie (przy EW Kamienna w Głusku i przy MEW Koleśno w Drawsku Pomorskim) oraz na Korytnicy (w m. Sówka i Jaźwiny).

Fot 1. Widok z góry przepławki przy EW Kamienna z zaznaczonymi miejscami instalacji anten RFID. Rzeka Drawa, Głusko.
Fot.2 Widok z góry kanału obiegowego przy jazie w Jaźwinach, z wskazanymi miejscami instalacji anten. Rzeka Korytnica.

W badaniach zastosowano system RFID (radio frequency identification – automatyczna identyfikacja radiowa). Obejmuje on znakowanie ryb znaczkami PIT (passive integrated transponder – pasywne zintegrowane transpondery), które przy przejściu przez pole elektromagnetyczne emitują sygnały radiowe zawierające unikalne kody znaczków. Pole wytwarzane jest przez tzw. anteny pętlowe, które naprzemiennie wytwarzają pole elektromagnetyczne i są antenami odbierającymi sygnał i przekazującymi go do odbiornika dekodującego i rejestrującego. Anteny te umieszczano w przepławkach.

Fot. 3 Anten zamontowana z szczelinie przepławki przy EW Kamienna
Fot 3-5 System w trakcie oraz po zainstalowaniu i napełnieniu przepławki wodą. Rzeka Drawa, EW Kamienna.
Fot 3-5 System w trakcie oraz po zainstalowaniu i napełnieniu przepławki wodą. Rzeka Drawa, EW Kamienna.

Przy badaniu spływu smoltów poznakowano smolty łososi w wieku 2+ w ilości 500 osobników. Poza tym dodatkowo w poszczególnych ww. miejscach poznakowano również od 183 do 414 innych ryb, należących do ponad 20 gatunków.

Fot. 6 Znakowanie smoltów łososia znaczkami PIT (dla ograniczenia stresu ryby poddawane są narkozie na czas wykonania operacji).

Badanie spływu smoltów (przepławka przy EW Kamienna) wykazało, że tylko pojedyncze z nich spływają w dół przepławką, a znakomita większość płynie z głównym nurtem i prawdopodobnie spływa przez turbiny. Niski odsetek smoltów odnajdujących przepławkę w trakcie migracji w dół potwierdza potrzebę wykonania instalacji kierującej ryby na przepławkę, której projektowanie dobiega końca również w ramach Projektu LIFEDrawaPL.

Jak wynika z badań wędrówek poznakowanych ryb, z przepławek były w stanie skorzystać ryby wszystkich liczniejszych gatunków występujących zarówno poniżej jak i powyżej stopni. Były wśród nich także gatunki niereofilne i osobniki niewielkich rozmiarów. Oznacza to odtworzenie łączności pomiędzy ichtiofauną powyżej i poniżej badanych przegród, zwiększenie efektywnych wielkości populacji ryb potamodromicznych oraz zasięgu występowania ryb wędrownych.

Szczegółowe wyniki monitoringu dostępne są w raporcie końcowym z monitoringu funkcjonowania przepławek udostępnione w zakładce Do pobrania.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress