Przejdź do treści

Wyjazd studyjny w celu zlustrowania wybranych historycznych stanowisk rdestniczki gęstej na Pomorzu

W dniach od 21 do 22 września 2015 roku odbył się wyjazd studyjny w celu zlustrowania wybranych historycznych stanowisk występowania rdestniczki gęstej (Groenlandia densa) na obszarze Pomorza Zachodniego oraz Środkowego. Lustracją objęto wybrane odcinki pomorskich rzek: Czernicy na południe od Miastka (Miłocice, Słosinko, Przeradz, Grabowo, Pieniężnica), Brdy (Rytel). Ponadto eksplorowano niewielkie zbiorniki wodne pomiędzy Brzeźnicą Krajeńską i Sypniewem, niewielki antropogeniczny zbiornik w Miłocicach, naturalny odpływowy zbiornik śródleśny na zachód od Słosinka. W wizji uczestniczyli:

  • prof. dr hab. Waldemar Żukowski – opiekun naukowy wyjazdu, ekspert zewnętrzny, profesor emerytowany w Zakładzie Taksonomii Roślin Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr inż. Sylwia Jurzyk-Nordlöw – zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie
  • dr Wojciech Puchalski – konsultant naukowy projektu LIFEDrawaPL
  • mgr inż. Elżbieta Hołubczat – koordynator projektu LIFEDrawaPL
  • dr inż. Piotr Waloch – ekspert do nadzoru i kontroli działań projektowych

W trakcie wizji nie stwierdzono występowania rdestniczki gęstej. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, do zasadniczych obserwowanych w terenie należą: bardzo niski stan lub całkowity brak wody w wielu lustrowanych ciekach, eutrofizacja wewnętrzna i zewnętrzna, sukcesja naturalna.

Szczegółowy raport z wyjazdu znajdą Państwo w zakładce „Raporty z realizacji”:
http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/projekt-life/raporty-z-realizacji/


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress