Przejdź do treści

Wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 5-6 marca 2015 roku, odbyła się wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL. Podczas realizacji projektów LIFE+ Komisja Europejska w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego przebiegu działań projektów wyznacza Zewnętrzny Zespół Monitorujący. Jego zadaniem jest ocenia przebiegu projektów LIFE+, ich zgodności z zaplanowanym budżetem oraz Postanowieniami Wspólnymi. Monitor pozostaje w stałym kontakcie z zespołem realizującym projekt, doradza w przypadku wystąpienia problemów oraz stanowi ogniwo łączące beneficjenta z Komisją Europejską. Monitorem projektu LIFEDrawaPL jest Pani Marta Kaczyńska, reprezentująca Konsorcjum Neemo.

Celem pierwszej wizyty Monitora była ocena stanu zaawansowania działań projektu LIFEDrawaPL po sześciu miesiącach jego realizacji. W pierwszym dniu wizyty Pani Marta Kaczyńska, spotkała się z Sylwią Jurzyk-Nordlöw, Zastępcą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalnym Konserwatorem Przyrody, sprawującym nadzór merytoryczny nad przebiegiem projektu. Następnie odbyła się sesja z udziałem personelu LIFEDrawaPL, podczas której przedstawiono informacje na temat celów i zadań, planowanych sposobów realizacji oraz zakładanych efektów projektu. Bardzo interesującą prezentację pt. „Aktualny stan środowiska przyrodniczego i zagrożenia antropogeniczne dorzecza Drawy” przedstawił prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Robert Czerniawski, zaangażowany w działania Grupy Sterującej projektu. Następnie zespół zarządzający projektem omówił szczegółowo stan zaawansowania wszystkich trzydziestu działań oraz przedstawił wymagane informacje organizacyjne i finansowe.

W drugim dniu wizyty prezentowano w terenie wybrane miejsca realizacji głównych działań projektu. Odwiedzono: przeznaczoną do przebudowy przepławkę przy stopniu wodnym Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie, Stację Terenową Drawieńskiego Parku Narodowego w Ostrowite, gdzie planuje się urządzić ekspozycję fotograficzną promującą projekt, miejsce gdzie powstanie pole biwakowe nad Drawą w Złocieńcu i teren przy starym młynie w Głęboczku, w sąsiedztwie pozostałości po budowli piętrzącej wodę, przy której planowane jest udrożnienie Drawy.

W części terenowej lustracji uczestniczyli także Dyrektor DPN – Paweł Bilski oraz Czesław Szablewski reprezentujący ENEA Wytwarzanie S.A., który zaprezentował obiekty Elektrowni Wodnej Kamienna w Głusku oraz pracownicy RDOŚ w Szczecinie: Radosław Grzegorczyk – Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych RDOŚ w Złocieńcu, Piotr Waloch – Ekspert do nadzoru i kontroli działań projektu oraz Elżbieta Hołubczat – Koordynator projektu LIFEDrawaPL.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress