Przejdź do treści

Warsztaty „Wodniactwo a ochrona siedlisk rzecznych”

Na obszarze Pomorza Zachodniego bardzo istotnym sektorem turystki jest turystyka wodna. Rozmaite formy wodniactwa, w tym kwalifikowanego, nie miałyby racji bytu gdyby nie czysta woda, piękny krajobraz oraz bogactwo przyrodnicze. Nie można w tym wypadku rozdzielać zrozumiałej konieczności wykorzystywania zasobów przyrodniczych z potrzebą ich zachowania i ochrony. Nadmierne przekładanie ciężaru na jeden lub drugi aspekt często prowadzi do nieporozumień i konfliktów, ze szkodą dla człowieka i przyrody. Dlatego niezwykle istotne są działania informacyjno‑edukacyjne, uświadamiające wieloaspektowe znaczenie m.in. ekosystemu rzecznego dla człowieka. Te elementy znaczenia przyrody dla człowieka, który nie degradując, czerpie z nich korzyści (również ekonomiczne), nazywamy funkcjami lub usługami ekosystemowymi. Tym zagadnieniom poświęcone były już drugie warsztaty zorganizowane w ramach projektu LIFEDrawaPL (działanie E.4).

Otwarte warsztaty pod tytułem „Wodniactwo, a ochrona siedlisk rzecznych” odbyły się 10 marca 2017 roku w Sali Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Miały one charakter referatowo-dyskusyjny. Zaplanowano następujące tematy do prezentacji i dyskusji:

  1. Kajakarstwo elementem korzystania z zasobów przyrodniczych – jest presja, czy jej nie ma. Sposoby na ograniczanie (Pani Edyta Jaszczuk – Fundacja WWF Polska).
  2. Wodniactwo jako sektor działalności gospodarczej – znaczenie dla regionu (Pan Damian Greś – Dyrektor Wydziału Turystyki, Gospodarki i Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).
  3. Siedlisko rzek włosienicznikowych jako obszar atrakcyjny dla wodniactwa w Regionie Pomorza Zachodniego. (Pan Artur Furdyna – Przewodniczący TPRIiG).

Moderatorem warsztatów był Pan Artur Furdyna.

Dyskusja jaka towarzyszyła warsztatom pozwala optymistycznie spojrzeć na przyszłość. Cenna wymiana poglądów oparta była przede wszystkim na własnych doświadczeniach uczestników warsztatów, głównie z sektora turystycznego. Wszyscy zgodnie przyznali, że nie można wykorzystywać zasobów przyrody w sposób nieograniczony i niezrównoważony. Tym bardziej, jeśli dotyczy to tak cennego bogactwa jakim jest woda. Każdy z nas, urzędnik, nauczyciel, usługodawca turystyczny, użytkownik wody i jej zasobów, turysta etc. jest zobowiązany do szczególnej dbałości o wodę oraz do edukacji, także a może przede wszystkim poprzez własny przykład.

W warsztatach uczestniczyło 36 osób, m.in. reprezentujących następujące instytucje/organizacje: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędy Miast i Gmin Drawno, Czaplinek, Brzeżno, Dobiegniew, Uniwersytet Szczeciński, Starostwa Powiatowe w Białogardzie i Choszcznie, WWF Polska, LOT „Wokół Drawy”, ZZMiUW, ZPKWZ, RBGPWZ, PZW Szczecin, TPRIiG, EU-Consult, firmy z branży turystyki wodnej w regionie projektu LIFEDrawaPL. Projekt LIFEDrawaPL reprezentowali: Beata Gąsiorowska, Tomasz Heese, Ewelina Berkowska, Aneta Radecka, Piotr Waloch, Wojciech Wójcik.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress