Przejdź do treści

Warsztaty pn. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych”

W dniach 25 i 26 listopada 2021 r. w m. Siemczyno w ramach Projektu odbyły się warsztaty pt. „Działania dla ochrony siedliska rzek włosienicznikowych realizowane w dorzeczu Drawy w ramach LIFE13 NAT/PL/000009, LIFEDrawaPL jako przykład dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych”. Udział w warsztatach wzięło łącznie 51 przedstawicieli instytucji z całej Polski, w tym przedstawiciele Samorządów, PGW WP, PGL LP, Uczelni Wyższych, Parków, NGOs oraz sektora prywatnego. Uczestnicy warsztatów w dużej mierze reprezentowali również inne trwające projekty LIFE.

Warsztaty rozpoczęły się od wyjazdu terenowego, podczas którego uczestnicy mogli się zapoznać z trzema obiektami wykonanymi w ramach projektu tj. przepławką przy MEW Koleśno na Drawie, rampą denną niwelująca próg na Drawie w Złocieńcu oraz z kanałem obiegowym jazu w m. Głęboczek. W dalszej części pierwszego dnia spotkania odbyła się sesja referetowa.

Jako pierwszy podjął temat prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski (Uniwersytet Szczeciński, Instytut Biologii), który wielopłaszczyznowo wyjaśnił, czym jest rzeka i dlaczego musimy o nią dbać. Następnie dr hab. inż. Zbigniew Popek (SGGW, Multiconsult Polska) przedstawił referat omawiający dobre praktyki w prowadzeniu prac utrzymaniowych. W kolejnej prezentacji, Artur Furdyna – przedstawiciel RDOŚ w Szczecinie, omówił różne problemu środowiskowe stwierdzone w dorzeczu Drawy oraz efekty działań naprawczych prowadzonych w ramach przedmiotowego Projektu LIFEDrawaPL. Po krótkiej przerwie kawowej dr hab. inż. Piotr Dębowski (IRŚ w Olsztynie) wyjaśnił potrzebę budowy przepławki przy EW Kamienna oraz przedstawił wyniki badań monitoringowych potwierdzających jej funkcjonalność. Kolejny prelegent, pan Józef Jeleński niestety nie dojechał na warsztaty, więc w jego imieniu o tarliskach wykonanych w ramach Projektu na rzekach Grabowa, Radew oraz Drawa, jako przykładzie dobrych praktyk renaturyzacji rzek żwirodennych mówił Artur Furdyna. Sesję referatową zakończyło wystąpienie p. Ilony Biedroń (Multiconsult Polska) pt. Dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych – wspólny cel i możliwe ścieżki współdziałania dla poprawy stanu ekologicznego wód Polski.

Po wspólnej fotografii uczestnicy warsztatów mogli jeszcze zwiedzić pobliski barokowy pałac Siemczyno.

W drugim dniu warsztatów zaplanowano wyłącznie sesje terenową. Wizytację obiektów rozpoczęto od prezentacji działań projektowych prowadzonych na rzece Korytnicy tj. dwóch przepławek wybudowanych w m. Sówka i Jaźwiny oraz bystrzy usypanych poniżej Jaźwin i przy ujściu Korytnicy do Drawy w m. Bogdanka. Po drodze do kolejnego obiektu, dzięki uprzejmości DPN odwiedziliśmy ekspozycję „Wodny świat” zlokalizowaną w punkcie IT w Głusku.

Następnym punktem programu była sztandarowa przepławka Projektu przy EW Kamienna, gdzie również uczestnicy warsztatów zapoznali się z innowacyjną w skali kraju barierą nakierowującą spływające rzeką smolty do wejścia do przepławki. Sesje terenową zakończyło przedstawienie sekwencji bystrzy zlokalizowanych na Drawie poniżej ujścia Suchej.

Pomimo stosunkowo niskich temperatur pogoda w czasie warsztatów dopisała, a podczas rozmów kuluarowych Uczestnicy dzielili się swoim doświadczeniem, co niewątpliwie było dodatkowym pozytywnym efektem przeprowadzonych warsztatów.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress