Przejdź do treści

Utrzymanie wód a ochrona przyrody

„W dniu 31 marca 2017 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Wąskiej 13 odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. „Utrzymanie wód a ochrona przyrody”, której współorganizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009. Konferencja dedykowana była wszystkim osobom i jednostkom czynnie zaangażowanym w prace na rzecz poprawy środowiska wodnego, jak również w prace dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W spotkaniu uczestniczyły również osoby, którym bliskie są problemy ochrony wód oraz te, które chciały poszerzyć swoją wiedzę o aspekty związane z prowadzeniem zabiegów technicznych w ekosystemach wodnych oraz ich wpływu na stan przyrody, zarówno w ciekach, jak i zbiornikach stojących. Konferencja obfitowała w dyskusje, których owocem było wypracowanie wspólnych ustaleń dotyczących możliwości zarządzania wodami naturalnymi, szczególnie w województwie zachodniopomorskim.”

Informacja o konferencji
Materiały konferencyjne 1
Materiały konferencyjne 2
Materiały konferencyjne 3
Materiały konferencyjne 4
Materiały konferencyjne 5
Materiały konferencyjne 6
Materiały konferencyjne 7
Materiały konferencyjne 8
Program ramowy


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress