Przejdź do treści

Usuwanie barier dla migracji ichtiofauny (Korytnica)

C.4.4 Przepławki i bystrotok na rzece Korytnica (3 szt. obiektów hydrotechnicznych)

Kanał obiegowy o konstrukcji ryglowej Jaźwiny. Marcin Budniak TPRIIG

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 listopada 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie dokonała ostatecznego odbioru prac zrealizowanych. w ramach zadania C.4.4., p.n. „Budowa przepławek na rzece Korytnicy (Jaźwiny, Sówka) wraz z uzupełnieniem substratu żwirowego w sekwencji „bystrze-ploso” w rejonie starego progu pomiędzy Jaźwinami i Sówką”.

Projekt  LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Przepławka szczelinowa ze zwiększoną narzutem kamiennym szorstkością dna w Sówce. MB TPRIIG

W odbiorze zadania uczestniczyli Przedstawiciele:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski – Nadzór Wodny w Tucznie
 • Drawieńskiego Parku Narodowego
 • Nadleśnictwa Głusko
 • Nadleśnictwa Drawno
 • Inżyniera Kontraktu wraz  z Inspektorem Nadzoru
 • Członkowie Grupy Sterującej
 • Wykonawca.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 2.115.240,08 zł

W wyniku realizacji zadania uzyskano:

 • nowe przepławki dla ryb – 2 szt.
 • likwidację niekontrolowanego progu – pozostałości po jazie
 • bystrotok
 • przeniesiono i odtworzono istniejącą infrastrukturę dla kajakarzy
 • tablicę informacyjną projektu – 1 szt.

Rzeka Korytnica jest jednym z najważniejszych dopływów Dolnego odcinka Drawy, powyżej EW Kamienna. Brak łączności ekologicznej przez kilka dekad powodował, że populacje ichtiofauny nie mogły migrować w ten dopływ powyżej 2 kilometra od ujścia do Drawy. Dzięki wykonanym w ramach projektu przepławkom sytuacja ta uległa całkowitej zmianie, dopływ ten stał się na powrót naturalnym tarliskiem wielu gatunków, zarówno ryb, jak i minogów. Efekt ten jest tym ważniejszy, że dolna Korytnica powyżej barier cechuje się dobrym stanem ekologicznym, łącznie z obecnymi prawie od źródeł po ujście  włosienicznikami, i w istotnym stopniu powiększa obszar dostępny zarówno dla rozrodu, jak i podchowu stadiów młodocianych ichtiofauny. Odtworzenie łączności pełni także istotną rolę dla funkcjonowania siedliska rzek włosienicznikowych, bowiem pomiędzy poszczególnymi składnikami ekosystemu występują interakcje istotne dla prawidłowego stanu ekologicznego. Obecność wędrownych gatunków ichtiofauny pełni ważną rolę w zapewnieniu dobrego stanu płatów żwiru, który ryby rokrocznie przerzucają swymi działaniami tarłowymi redukując zjawisko kolmatacji i obrukowania.

W ramach działania wykonano także żwirowo kamienne bystrze, które zwiększa powierzchnię części żwirodennej dolnego odcinka Korytnicy, niezwykle ważnej dla funkcjonowania siedliska, uszczuplonej poprzez cofki istniejących jazów oraz pozostałości progu.

Liczymy, że zrealizowane zadania posłużą turystom i mieszkańcom, a także wpłyną pozytywnie na stan ekologiczny Korytnicy i całego dorzecza Drawy.

Bystrze niwelujące efekt obecności progu, jako utrudnienia dla migracji ichtiofauny. AF

Wraz z wykonaniem udrożnień wykonano elementy infrastruktury turystycznej, których lokalizacja w związku z budowami przepławek musiała ulec pewnym modyfikacjom. Korytnica w okresie ochronnym na Drawie jest ważnym obiektem turystyki w regionie.

Wyjście z kanału obiegowego w Jaźwinach na wodę górną. Widoczny pomost i slip dla kajakarzy. AF


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress