Przejdź do treści

Trzecia wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL

W dniach 28-29 marca 2017 roku, odbyła się już trzecia wizyta Monitora projektu LIFEDrawaPL pani Marty Kaczyńskiej.

W pierwszy dzień wizyty Pani Monitor odbyła się wizja terenowa obszaru i części obiektów projektu. Pierwszym punktem było spotkanie na terenie Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie. W tej części poza zespołem projektu LIFEDrawaPL uczestniczyli wykonawcy monitoringu stanu początkowego (zadanie I – monitoring siedliskowy) w projekcie LIFEDrawaPL  – prof. Józef Szpikowski, dr Grażyna Szpikowska, dr Ryszard Piotrowicz. Ponadto obecny był przedstawiciel Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu (wykonawca zadania C.1 – mnożenie i przygotowanie reintrodukcji rdestniczki gęstej Groenlandia densa) – pan Piotr Gawlak. W trakcie spotkania w Storkowie syntetycznie omówiono  metodykę i wyniki monitoringu początkowego oraz założenia i stan zaawansowania działania C.1. Kolejnym punktem było pole biwakowe w Złocieńcu – zadanie już zrealizowane w ramach projektu LIFEDrawaPL. Na miejscu oprowadzili nas gospodarze obiektu – przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Złocieńcu. Po lustracji pola biwakowego udano się na jedno ze stanowisk terenowych mnożenia rdestniczki gęstej. W terenie obserwowano żywe pędy rdestniczki zarówno w miejscach ich jesiennego wsadzenia jak i nowe pędy ukorzenione wegetatywnie w niższych partiach cieku. Ostatnią zaplanowaną częścią wizji terenowej było odwiedzenie stacji terenowej DPN w Ostrowite (zadanie E.7 – ekspozycja stała promująca projekt LIFEDrawaPL).

W części terenowej lustracji uczestniczyli: Marta Kaczyńska – Monitor projektu LIFEDrawaPL, Beata Gąsiorowska – koordynator projektu LIFEDrawaPL, Małgorzata Ćwiklińska – zastępca koordynatora projektu, Aneta Radecka – ekspert do rozliczeń projektu, Tomasz Heese – ekspert naukowy projektu, Piotr Waloch – starszy inspektor w WOPN RDOŚ, Wojciech Wójcik – operator urządzeń elektronicznych projektu.

W drugim dniu wizyty pani Monitor odbyło się spotkanie w siedzibie RDOŚ w Szczecinie. Głównym celem spotkania była ocena stanu zaawansowania działań projektu LIFEDrawaPL, wskazanie sukcesów oraz problemów wraz z propozycjami ich rozwiązania. Omówiono także kwestie organizacyjne i finansowe. W części spotkania uczestniczył także Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie Pan Radosław Grzegorczyk. W tym dniu obecni byli także: Ewelina Berkowska – administrator projektu LIFEDrawaPL oraz gościnnie Artur Furdyna – Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy (były ekspert terenowy w projekcie LIFEDrawaPL).


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress