Przejdź do treści

Spotkanie szkoleniowe w Maszewie

W dniach 13-14 listopada 2014 roku, w Maszewie, odbyła się konferencja służb ochrony przyrody pt. „Znaczenie rzek i lasów jako elementów korytarzy ekologicznych w województwie zachodniopomorskim. Instrument finansowy Life+ i POIiŚ w problematyce ochrony przyrody i różnorodności biologicznej ekosystemów dolin rzecznych”.

Konferencja pozwoliła na szersze zaprezentowanie zagadnień związanych z: oceną oddziaływań przedsięwzięć hydrotechnicznych w kontekście Ramowej Dyrektywy Wodnej, gospodarowaniem zasobami i składnikami przyrody w kontekście zmiany art. 118 Ustawy o ochronie przyrody, tworzonym „Niebieskim korytarzem ekologicznym wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów”, a także budową obiektów małej retencji na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w Szczecinku.

W ramach sesji terenowej uczestnicy konferencji odwiedzili obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Goleniów, realizowane w ramach programu Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych i Programu dla Odry.

Podczas spotkania, po raz pierwszy w tak szerokim gronie, złożonym z przedstawicieli służb ochrony przyrody działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, prezentowano założenia projektu LIFE+ „Czynna ochrona siedlisk włosienicznikowych i udrażnianie korytarza ekologicznego rzeki Drawy w Polsce”.

Organizatorem spotkania była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress