Przejdź do treści

Spotkania informacyjne w Biurze Projektu LIFEDrawaPL

W dniu 24 października 2014 roku, w siedzibie Biura Projektu LIFEDrawPL odbyły się spotkania informacyjne dotyczące projektu „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Pierwsze spotkanie adresowane było do instytucji i organizacji, we współpracy z którymi realizowanie będą działania projektu związanie z ochroną ekosystemów rzecznych oraz kanalizowaniem ruchu turystycznego w zlewni Drawy. Drugie spotkanie służyło omówieniu działań planowanych w związku z udrożnieniem korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy. Przedstawiono założenia i cele projektu oraz kierunki dalszej współpracy. Zostały szczegółowo omówione poszczególne zadania.

Spotkania były doskonałą okazją do przedyskutowania zakładanych rozwiązań, w celu uzyskania jak najlepszych efektów, zaplanowanych do wykonania w przyszłości konkretnych działań ochronnych, przewidzianych do wykonania w ramach projektu.

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele: Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, Urzędu Miejskiego w Czaplinku, Urzędu Miejskiego w Drawnie, Nadleśnictwa Głusko, Drawieńskiego Parku Narodowego, Lokalnej Organizacji Turystycznej WOKÓŁ DRAWY, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy”, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ENEA Wytwarzanie, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie oraz Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress