Przejdź do treści

Przedłużenie terminu zgłoszeń na Konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL

Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniami otwierającymi projekt „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce” Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie przedłuża termin zgłoszenia udziału w spotkaniach do dnia 12 czerwca 2015 roku.

Spotkania odbędą się w Złocieńcu, Drawnie, Białogardzie i Sławnie, w dniach od 16 do 19 czerwca 2015 r. Mają one na celu przekazanie podstawowych informacji na temat realizacji projektu, jego założeń, rezultatów, wiedzy na temat siedliska przyrodniczego Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis oraz gatunków związanych z rzekami. Chcielibyśmy również podczas spotkań, wspólnie z mieszkańcami terenów gdzie będzie prowadzony projekt, zainicjować skuteczne sposoby ochrony ekosystemów rzecznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach wszystkie osoby i instytucje, których działalność związana jest z rzekami oraz tych, którzy swymi działaniami wpływają na środowisko wodne i obszary zależne od wód.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych spotkań można uzyskać pod poniższymi adresami:

Konferencja otwierająca projekt LIFEDrawaPL w Złocieńcu
w dniu 16 czerwca 2015 r.
Formularz zgłoszeniowy

Konferencja otwierająca projekt LIFEDrawaPL w Drawnie
w dniu 17 czerwca 2015 r.
Formularz zgłoszeniowy

Konferencja otwierająca projekt LIFEDrawaPL w Białogardzie
w dniu 18 czerwca 2015 r.
Formularz zgłoszeniowy

Konferencja otwierająca projekt LIFEDrawaPL w Sławnie
w dniu 19 czerwca 2015 r.
Formularz zgłoszeniowy

Ze względu na otwarty charakter spotkań, zwracamy się również z prośbą o rozpropagowanie otrzymanej informacji wśród mieszkańców regionu, w tym lokalnych podmiotów gospodarczych, organizatorów turystyki, wędkarzy, rolników, gospodarstw rybackich oraz innych interesariuszy.

Szczegółowych informacji dotyczących spotkań otwierających projekt LIFEDrawaPL udziela Biuro Projektu LIFEDrawaPL:

•    tel. 94-36 70 926
•    fax 94 36 70 930
•    e-mail: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Serdecznie zapraszamy


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress