Przejdź do treści

Podpisanie umowy z Komisją Europejską

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że wniosek LIFE13 NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland (Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce) uzyskał akceptację Komisji Europejskiej. W dniu 14 lipca 2014 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania.

Wartość projektu wynosi 6 730 292 €. Zadanie realizowane będzie od 1 września 2014 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Już dziś, jako beneficjent koordynujący zadania, zapraszamy do dzielenia się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, informacjami na temat rzek objętych projektem LIFE+.

Działania prowadzone będą nie tylko na Drawie, także na Korytnicy oraz rzekach Grabowa i Radew.

Korespondencję w sprawie projektu można kierować pod adres internetowy: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress