Przejdź do treści

Odbyły się lokalne konferencje otwierające projekt LIFEDrawaPL

W dniach 16 – 19 czerwca 2015 roku odbyły się lokalne konferencje otwierające projekt Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce. Podczas czterech jednodniowych spotkań zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące realizacji projektu oraz jego założeń i oczekiwanych rezultatów. Celem konferencji było również przekazanie informacji na temat funkcjonowania rzek w ich zlewniach oraz roli rzek jako korytarzy ekologicznych, a także zainicjowanie współpracy na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych.

Spotkanie w dniu 16 czerwca 2015 roku odbyło się we współpracy z Burmistrzem Złocieńca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Andersa w Złocieńcu.

W dniu 17 czerwca 2015 roku gościliśmy w Drawieńskim Ośrodku Kultury w Drawnie, a konferencję przeprowadziliśmy wspólnie z Burmistrzem Drawna.

Propozycję organizacji spotkania 18 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim Białogardzie, dla społeczności związanej z rzeką Radew, przyjął Burmistrz Białogardu.

Z mieszkańcami zainteresowanymi działaniami projektu, planowanymi na rzece Grabowej, spotkaliśmy się w dniu 19 czerwca 2015 roku w siedzibie Nadleśnictwa Sławno.

Podczas konferencji przedstawiliśmy zadania ochrony czynnej, zaplanowane w odniesieniu do poszczególnych rzek projektu: Drawy, Korytnicy, Radwi i Grabowej. Zaprosiliśmy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie, poprzez uczestnictwo w planowanych warsztatach i spotkaniach, opartych na aktywnej edukacji. Poinformowaliśmy także o planach zbadania w kolejnych latach stanu siedlisk rzecznych Drawy, Korytnicy Radwi i Grabowej oraz określenia wpływu projektu na aspekt społeczno-gospodarczy.

Konferencje stały się doskonałą okazją do rozpoczęcia dyskusji jak gospodarować nad rzekami, a także jakie można mieć korzyści z życia w sąsiedztwie rzek. Dyskutowaliśmy o zrównoważonym rozwoju, potrzebach człowieka i warunkach niezbędnych dla zachowania nie tylko rzek i żyjących w nich ryb, także o tworzeniu nowych możliwości rozwoju, dla którego cenne środowisko przyrodnicze jest wsparciem, a nie przeszkodą. Głos zabierali przedstawiciele instytucji i organizacji działających na obszarze projektu, mieszkańcy terenów objętych działaniami, rolnicy oraz organizatorzy turystyki, prowadzący działalność, głównie w oparciu o lokalne skarby przyrody. Uczestnicy spotkania zauważyli potrzebę rozwiązania problemów: eutrofizacji wód, niedostatecznej efektywności oczyszczalni ścieków, uciążliwości związanych z intensyfikacja gospodarki rolnej, działalności zakładów energetyki wodnej i gospodarki rybackiej oraz problemów związanych z zagrożeniami powodziowymi, a także z kłusownictwem. Wyrażano chęć kontynuacji wspólnych działań na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych, które już trwają od wielu lat.

W spotkaniach uczestniczyli m.in.: Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno Sylwester Kupczyk, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Paweł Bilski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego Dorota Janicka oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim, Słowińskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Dolina Słupi, Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy, Towarzystwa Miłośników Parsęty, Okręgu PZW Koszalin, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i liczni mieszkańcy obszarów środkowej części zlewni Drawy. Wspólnie przyjęliśmy cele projektu LIFEDrawaPL, zaprezentowane przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, jako ważne dla naszego działania i życia nad Drawą. Korytnicą, Radwią i Grabową. Gdzie zdrowe rzeki, naturalnie powiązane z krajobrazem ich zlewni, tam także bezpieczni, szczęśliwi mieszkańcy.

Realizująca projekt Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, jest otwarta na wszelkie propozycje współpracy i działań związanych z rzekami. Zapraszamy do dzielenia się uwagami i spostrzeżeniami pod adresem mailowym: life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl Informacje na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej projektu http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl. Rzeczowa dyskusja i atmosfera wszystkich czterech spotkań otwierających projekt LIFEDrawaPL pozwala na przekonanie, że już rozwijająca się współpraca nabiera nowego impulsu.

Projekt LIFEDrawaPL jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Prezentacje ze spotkań otwierających projekt dostępne są od pobrania:
16.06.2015 Konferencja w Złocieńcu
17 06 2015 Konferencja w Drawnie
18 06 2015 Konferencja w Białogradzie
19 06 2015 Konferencja w Sławnie
Natura wód
Rzeczne korytarze ekologiczne systemowe podstawy ich utrzymania


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress