Przejdź do treści

Odbyło się spotkanie zespołu projektowego LIFEDrwawa PL

W dniu 16 stycznia 2015 roku, w siedzibie Biura Projektu LIFEDrawaPL odbyło się pierwsze spotkanie robocze zespołu realizującego projekt.

Na wstępie nastąpiła prezentacja osób zaangażowanych w realizację zadania. Zespół realizujący projekt składa się obecnie z siedmiu osób: koordynatora, eksperta nadzoru i kontroli działań projektowych, eksperta do rozliczeń i działań księgowych, administratora projektu, ekspertów naukowych hydrobiologów botanika i ichtiologa oraz administratora terenowego. W dalszej części spotkania omówiono szczegółowo działania projektu planowane do wykonania w 2015 roku.

Na spotkanie robocze przybył również przedstawiciel Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego. Ustalono w jaki sposób prowadzone będą wspólne działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych. W ramach przeciwdziałania kłusownictwu zaplanowano wspólne patrole terenowe oraz działania prewencyjne i edukacyjne, kierowane do lokalnej społeczności.

Biuro Projektu LIFE13 NAT/PL/000009 mieści się przy Wydziale Spraw Terenowych w Złocieńcu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie ul. Dworcowa 13 78-520 Złocieniec tel. 94 36 70 920 fax: 94 36 70 930.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress