Przejdź do treści

Odbył się drugi patrol antykłusowniczy

W dniu 10 lutego 2015 roku, odbył się drugi patrol antykłusowniczy w ramach projektu LIFEDrawaPL.

W patrolu brał udział personel projektu LIFEDrawaPL oraz przedstawiciele Okręgu Koszalin Polskiego Związku Wędkarskiego, Społecznej Straży Rybackiej w Koszalinie w tym grupy Odmłodzonej Sekcji Antykłusowniczej, Towarzystwa Miłośników rzeki Radwi, Towarzystwa Miłośników Rzeki Wieprzy i Grabowej.

Patrolem objęto akweny rzeki Radwi i rzeki Grabowej na odcinkach:

  • rzeka Grabowa: od miejscowości Niemica do miejscowości Lejkowo wraz z rzeką Bielawą (dorzecze Grabowej).
  • rzeka Radew: od miejscowości Karlino do miejscowości Niedalino;

Skontrolowano cztery osoby prowadzące amatorski połów ryb nad rzeką Radew. Wśród skontrolowanych osób dwie osoby posiadały niezbędne uprawnienia wędkarskie natomiast dwie osoby nie posiadały zezwoleń na amatorski połów ryb oraz łowiły ryby niedozwoloną metodą i niedozwolonymi przynętami na górskim odcinku rzeki (okolice miejscowości Niedalino).

Przypadki wykrytych naruszeń przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym Społeczna Straż Rybacka w Koszalinie przekaże z wnioskiem o ukaranie do Państwowej Straży Rybackiej.

Ponadto lustrowano miejsca planowanych działań projektu w tym: próg w miejscowości Karlino oraz potencjalne miejsca tarlisk ryb na rzece Radew (miejscowości: Dunowo, Białogórzyno, Bardzlino, Nosowo) i rzece Grabowa (miejscowości: Niemica, Sulechówko, Lejkowo, Nowy Żytnik, Białęcino).

Patrole antykłusownicze stanowią integralne działanie na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych będące częścią projektu „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce / Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland”.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress