Przejdź do treści

„Miejsca biwakowania Kamienna”

Z końcem kwietnia 2020 r., w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawaPL, zrealizowaliśmy działanie: C.8.5. Modernizacja pola biwakowego (miejsca biwakowania) Kamienna

Oddane do użytkowania przebudowane „Miejsce do biwakowania Kamienna” znajduje się na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego (działka 521 Obręb Głusko, Gmina Dobiegniew) w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanych w ramach projektu: rampy dennej na rzece Sucha oraz bystrzy na rzece Drawie.

Zadanie obejmowało sporządzenie dokumentacji Wykonawcy, dostawy i montaż nowej infrastruktury oraz zagospodarowanie terenu, przekazanie do eksploatacji i sporządzenie dokumentacji powykonawczej przebudowanego miejsca biwakowania.

W ramach zadania wykonano:

 • wiatę biwakową („dużą”) wyposażoną w 3 ławostoły
 • wiaty biwakowe („małe”) z ławostołem – 4 szt.
 • ławostoły – 3 szt.
 • stojaki na kajaki
 • ławki – 12 szt.
 • tablice informacyjne – 4 szt.
 • tablicę informacyjną – „witacz”
 • drogowskazy („toaleta”, śmietnik”)
 • miejsca parkingowe
 • plac rekreacyjny
 • kręgi ogniska – 3 szt.

Modernizacja biwaku to jedno z działań mające na celu ukierunkowanie ruchu turystycznego na Drawie w granicach Drawieńskiego Parku Narodowego.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i korzystania z „Miejsca biwakowania Kamienna”.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress