Przejdź do treści

Lustracja terenowa przed I spotkaniem w ramach Dialogu Technicznego

W dniach 2 – 3 marca 2015 roku odbyła się lustracja terenowa poprzedzająca I spotkanie w ramach Dialogu Technicznego przed wyłonieniem Biura Kontraktu projektu LIFE13 NAT/PL/000009. W lustracji obszaru projektu wzięli udział: mgr inż. Józef Jeleński – Koordynator Dialogu Technicznego, prof. Tomasz Heese – Ekspert naukowy ichtiolog hydrobiolog Konsultant projektu LIFEDrawaPL, dr Piotr Waloch – Ekspert do nadzoru i kontroli działań projektowych. Na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego (DPN) w oględzinach uczestniczyli także: Dyrektor DPN – dr Paweł Bilski oraz mgr inż. Jarosław Gancarczyk  – Ichtiolog DPN.  Przewodnikiem po obiektach Elektrowni Wodnej Kamienna w Głusku był ponadto pan Czesław Szablewski – ENEA Wytwarzanie S.A.

Lustracja dotyczyła następujących obiektów w zlewni Drawy: przepławki przy stopniu wodnym EW Kamienna na Drawie, ujścia rzeki Suchej do Drawy na terenie DPN, odcinka Korytnicy pomiędzy Sówką i Jaźwinami (otulina DPN), Starej Drawy przy ujściu Pełknicy (poligon drawski), śluzy na Starej Drawie w rejonie EW Borowo (poligon drawski), MEW Koleśno w Drawsku Pomorskim, progu na Drawie w Złocieńcu, progu na Drawie w Głęboczku oraz Drawy w Rzepowie.

Celem lustracji było zapoznanie Koordynatora Dialogu Technicznego z obiektami projektu, robocze przedyskutowanie przewidzianych w projekcie działań i wskazanie potencjalnych rozwiązań alternatywnych. W trakcie lustracji wykonano dokumentację fotograficzną.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress