Przejdź do treści

Lustracja terenowa obszaru objętego zadaniami projektu

W dniu 11 maja 2015 roku odbyła się lustracja terenowa obszaru objętego zadaniami projektu
LIFEDrawaPL.

Spotkanie miało na celu wstępne rozpoznanie uwarunkowań związanych z reintrodukcją rdestniczki gęstej, lokalizacją barier elektryczno-elektronicznych w okolicach połączenia Starej Drawy z Kanałem Hetmańskim, w rejonie Elektrowni Wodnej w Borowie oraz określeniem potencjału siedliskowego dla ichtiofauny litoralnej Drawy.

Przed udaniem się w teren niezbędne było spotkanie z Dowódcą Wydziału Poligonowego z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie, który po przedstawieniu celu lustracji oraz obszaru objętego zadaniami projektu, udzielił zgody na wstęp na teren poligonu Drawsko Pomorskie, przez który przepływa Drawa. Uczestnicy lustracji zostali ponadto szczegółowo poinstruowani o sposobie bezpiecznego poruszania się po poligonie.

W wizji wzięli udział: konsultanci naukowi projektu prof. dr hab. inż. Tomasz Heese i dr Wojciech Puchalski, dr inż. Piotr Waloch – Ekspert do nadzoru i kontroli działań projektowych oraz mgr inż. Elżbieta Hołubczat – koordynator projektu. Podczas lustracji stwierdzono wiele miejsc dogodnych do odbycia tarła dla gatunków ryb objętych projektem oraz istnienie potencjalnych odcinków rzeki, które mogą być rozpatrywane do reintrodukcji rdestniczki gęstej. Dr Wojciech Puchalski zwrócił ponadto uwagę na obecność w strefie brzegowej rzadko spotykanej rukwi wodnej, gatunku świadczącego o kontakcie z wód rzecznych z wodami podziemnymi.

Warto dodać, że położenie tego fragmentu Drawy w obrębie poligonu stwarza doskonałe warunki ochronne dla ekosystemu rzecznego.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress