Przejdź do treści

Konferencja w Zatomiu 2016 – Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy

Zrównoważony rozwój turystyki w zlewni Drawy – ograniczanie antropopresji poprzez projekty alternatywne dla  turystyki kajakowej na przykładzie geoparku oraz wzmacnianie środowisk lokalnych w realizowaniu inicjatyw ekologicznych to temat czwartej z kolei konferencji współorganizowanej w dniach 11 – 13 marca 2016r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w partnerstwie z generalnym organizatorem Lokalną Organizacją Turystyczną Wokół Drawy.

Konferencja w Zatomiu miała na celu promowanie rozwoju alternatywnych dla turystyki kajakowej form turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem pomysłu powołania Geoparku. Otwarcia konferencji oraz przedstawienia współorganizatorów dokonał prezes LOT wraz z Panem Andrzejem Chmielewskim Burmistrzem Drawna współgospodarzem imprezy oraz panem Adamem Andriaszkiewiczem Starostą Powiatu Choszczeńskiego.

W konferencji udział wzięło 65 osób, w tym przedstawiciele: Stowarzyszenia OSA, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Miejskiego w Drawnie, Stepnickiej Organizacji Turystycznej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Drawieńskiej, Nadleśnictwa Drawno, Nadleśnictwa Głusko, Drawieńskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, Sołectw, Szkoły Podstawowej w Drawnie, Starostwa Choszczeńskiego, Państwowego Instytutu Geologicznego, Urzędu Miejskiego w Złocieńcu, Politechniki Koszalińskiej, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, LOT Wokół Drawy, Zespołu Szkół numer 1 w Choszcznie, partnera niemieckiego oraz firm branży turystycznej.

Pierwszy dzień spotkania, którego współorganizatorem była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podzielony został na dwa panele tematyczne. Pierwszy rozpoczął dyrektor RDOŚ w Szczecinie Pan Radosław Grzegorczyk. Został przybliżony stan zaawansowania prac w projekcie LIFEDrawaPL. Następnie Pan prof. Tomasz Heese, przedstawiciel zespołu LIFEDrawaPL (Ekspert naukowy) rozpoczął cykl wykładów tematycznych związanych z ochroną przyrody w naszym regionie. Szczegółowy przebieg spotkania zawarty jest w programie.

Drugi panel wystąpień rozpoczęto od odczytania listu intencyjnego podpisanego przez władze lokalne pięciu gmin, starostwa, okolicznych nadleśnictw, DPN, partnerów niemieckich, Państwowego Instytutu Geologicznego, LOT WOKÓŁ DRAWY.

Moderatorem piątkowej części spotkania był Pan dr Wojciech Puchalski przedstawiciel zespołu LIFEDrawaPL (Ekspert naukowy).

W drugim dniu konferencji przeprowadzono wycieczkę terenową po terenach planowanego Geoparku „Kraina Żywej Wody”. Przewodnikiem wycieczki był pan Marek Leda. Szczegółowe informacje o przebiegu części terenowej konferencji opisane są w programie wycieczki.

W trzecim dniu konferencji swój referat przedstawił dr Wojciech Puchalski omawiając zagadnienia przyrodnicze oraz informacje o możliwościach oraz źródłach pozyskiwania funduszy w zakresie jej ochrony. Pan Klaus Granitzki, pomysłodawca powołania Geoparku, przybliżył możliwości korzystania z jego dobrodziejstw oraz osiągania wymiernych zysków.

Na zakończenie Pan Marek Leda przedstawił ciekawe, mało znane miejsca w gminie, warte promowania, jako niebywałe atrakcje turystyczne.

Podsumowanie i podziękowania były ostatnim punktem konferencji.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress