Przejdź do treści

Konferencja „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE”

W dniach 27 lutego – 1 marca 2015  roku, w Luboradzy, odbyła się konferencja „Rozwój turystyki a ochrona środowiska w nowej perspektywie funduszy UE. Kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy jako działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych.”

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji partnerskiej współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie a Lokalną Organizacją Turystyczną „Wokół Drawy”. Wspólna organizacja przedmiotowej konferencji jest częścią następujących działań zaplanowanych w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009:

  • działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych,
  • kanalizowanie ruchu turystycznego w zlewni Drawy.

W trakcie konferencji odbyły się liczne prezentacje, w tym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie na temat realizowanego projektu LIFEDrawa PL, jego założeń i celów, działań, spodziewanych efektów. Szczególny nacisk w prezentacji położono na działania związane z kanalizowaniem ruchu turystycznego w zlewni Drawy w kontekście ochrony ekosystemu rzecznego. Ponadto wysłuchano prezentacji pana Artura Furdyny reprezentującego Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, m.in. na temat turystyki wędkarskiej oraz potrzebach udrażniania rzek w kontekście migracji organizmów wodnych. Ostatnie zagadnienie należy do kluczowych zadań realizowanych w projekcie LIFEDrawaPL. W tym aspekcie istotny także był wykład prof. Uniwersytetu Szczecińskiego pana Roberta Czerniawskiego dot. zagrożeń, ale także szans i perspektyw dla zlewni rzeki Drawy, również związanych z rozwojem turystyki.

Podczas warsztatów podjęto także rozmowy na temat ostatecznego kształtu porozumienia pomiędzy RDOŚ w Szczecinie oraz LOT „Wokół Drawy”, w którym to obie strony zobowiążą się do współpracy i wypracowania skutecznych metod w ramach działania C7 – działania na rzecz ochrony ekosystemów rzecznych.

Współpraca instytucji i osób działających na obszarze projektu LIFEDrawaPL jest istotna dla przeprowadzenia w terenie konkretnych działań ochronnych, których realizacja zacznie się już wkrótce oraz dla zapewnienia ich trwałości. Dzięki wymianie informacji podczas spotkania możliwe będzie efektywniejsze przygotowanie działania kanalizowanie ruch turystycznego w zlewni Drawy.

W konsekwencji dzięki realizacji projektu „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce / Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” zostaje zastosowana w praktyce zasada zrównoważonego rozwoju w oparciu o usługi ekosystemowe.


Projekt „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland / Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”.

Projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, LIFEDrawaPL jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu LIFE + oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjent projektu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin
tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl
Biuro Projektu pok. 205 (II piętro)
tel. 91 43 05 222 lub 91 43 05 214
life.drawa.szczecin@rdos.gov.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress